Νέες παράνομες προσλήψεις Δημοτικών Αστυνομικών - Δύο στο Δήμο Λαμιέων

Εκατόν πενήντα έξι (156) περιπτώσεις πρώην Δημοτικών Αστυνομικών, που έκαναν χρήση πλαστών δικαιολογητικών, προκειμένου να προσληφθούν ή προσελήφθησαν χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, εντόπισε ο έλεγχος του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), που ολοκληρώθηκε.Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 74 περιπτώσεις πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που έκαναν χρήση πλαστών δικαιολογητικών, προκειμένου να προσληφθούν, αλλά και 82 περιπτώσεις χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού. 
Οι εκθέσεις του ΣΕΕΔΔ, προτείνουν στις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές να προβούν στην ανάκληση των εν λόγω διορισμών, ενώ έχουν κοινοποιηθεί και στις Εισαγγελικές Αρχές για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των εν λόγω υπαλλήλων, αλλά και των κατά περίπτωση διοικητικών οργάνων, που ενέκριναν τις μη νόμιμες προσλήψεις.
Επισημαίνεται ότι, ο διενεργούμενος έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των 3.530 πρώην Δημοτικών Αστυνομικών σε 178 Δήμους της Χώρας και ελέγχθηκαν 12.377 υποβληθέντα δικαιολογητικά, όπως απολυτήρια Λυκείου, πτυχία Πανεπιστημίου, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, διπλώματα οδήγησης, πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και πιστοποιητικά εντοπιότητας, που χρησιμοποιήθηκαν.
Σε επικοινωνία του epoli.gr, με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το θέμα, και επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες μας, υπογράμμισε:
«Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται και στέφεται με επιτυχία μια τόσο σύνθετη ελεγκτική δράση, η οποία μπορεί να αποτελέσει "πιλότο" για μια σειρά παρόμοιων ελέγχων στο μέλλον» και συνέχισε:
«Είναι η πρώτη φορά, επίσης, που προκύπτουν μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι γενικοί αφορισμοί ή εμπειρικές εκτιμήσεις περί χιλιάδων πλαστών δικαιολογητικών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο οι δημόσιοι υπάλληλοι μπήκαν στην Δημόσια Διοίκηση».
Οι 8 + 1 περιπτώσεις, αναλυτικά
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τού epoli.gr συγκεκριμένα,

1. Στην προκήρυξη του 2008 προαπαιτούμενο διορισμού αποτελούσε η καλή γνώση ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Ένας Δημοτικός Αστυνομικός στο Δήμο Γαλατσίου δεν υπέβαλε κανένα δικαιολογητικό κατά την αίτησή του, για γνώση ξένης γλώσσας και παρά ταύτα, η Επιτροπή τον θεώρησε επιτυχόντα. Σύμφωνα με έρευνα του κλιμακίου επιθεώρησης - ελέγχου, ο εν λόγω δεν κατέθεσε κανένα δικαιολογητικό για ξένη γλώσσα ούτε και στο ατομικό του μητρώο (φάκελο) μέχρι και σήμερα.

2. Βάσει της προκήρυξης του 2004, η γνώση ξένης γλώσσας δεν αποτελούσε προϋπόθεση, αλλά μοριοδοτείτο επιπλέον. Μία υποψήφια στο Δήμο Βύρωνα μοριοδοτήθηκε με επιπλέον 300 μόρια για γνώση αγγλικής γλώσσας και διορίστηκε, ενώ ο υποβληθείς τίτλος δεν αναγνωριζόταν από την προκήρυξη. Σημειώνεται ότι, βάσει του πίνακα κατάταξης, η εν λόγω δεν θα ήταν επιτυχούσα χωρίς τα 300 μόρια της ξένης γλώσσας.

3. Βάσει της προκήρυξης του 2008, η καλή γνώση ξένης γλώσσας αποτελούσε προϋπόθεση συμμετοχής για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ. Ωστόσο, ένας υποψήφιος στον πρώην Δήμο Άνοιξης - νυν Δημοτική Ενότητα Άνοιξης του Δήμου Διονύσου - ο οποίος διορίστηκε, υπέβαλε μια βεβαίωση ιδιωτικού φορέα (σεμιναριακού τύπου) σύμφωνα με την οποία με την ολοκλήρωση ενός χρόνου μαθημάτων απέκτησε το Lower με βαθμό «πολύ καλός – very good». Η βεβαίωση αυτή δεν αναγνωριζόταν, σύμφωνα με την προκήρυξη και δεν έπρεπε να γίνει δεκτή.

4. Βάσει της προκήρυξης του 2008, η καλή γνώση ξένης γλώσσας αποτελούσε προϋπόθεση, για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ, ενώ μοριοδοτούνταν η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών. Μία υποψήφια στον πρώην Δήμο Νέας Μάκρης - νυν Δημοτική Ενότητα του Δήμου Μαραθώνα - παρατηρήθηκε ότι: α) στη Γερμανική γλώσσα διέθετε μέτρια γνώση (χαμηλότερο επίπεδο από το απαιτούμενο), β) στη Γαλλική γλώσσα για την καλή γνώση έπρεπε να έχει DELF ενότητες Α1, Α2, Α3 και Α4 και η εν λόγω είχε μόνο τη μία ενότητα Α1 (μερική γνώση) τον τίτλο της οποίας και υπέβαλε (δηλ. διέθετε μερική γνώση). Δηλαδή, και οι δύο υποβληθέντες τίτλοι ξένων γλωσσών δεν ήταν σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της προκήρυξης και παρά ταύτα έγιναν δεκτοί από την Επιτροπή Εξετάσεων και η ανωτέρω διορίστηκε.

5. Σύμφωνα με την προκήρυξη του 2009, η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (τριών ενοτήτων - Word, Excel & Internet) ήταν προαπαιτούμενο συμμετοχής και διορισμού. Ωστόσο, ένας υποψήφιος στο Δήμο Αίγινας διέθετε πιστοποιητικό γνώσης μόνο μιας εκ των τριών ενοτήτων που απαιτούντο και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να συμμετάσχει. Παρά ταύτα, η ως άνω μερική πιστοποίηση έγινε δεκτή από την Επιτροπή Εξετάσεων και ο ανωτέρω διορίστηκε.

6. Σύμφωνα με την προκήρυξη του 2006, η γνώση ξένης γλώσσας και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (τριών ενοτήτων -  Word, Excel & Internet) ήταν προαπαιτούμενα συμμετοχής και διορισμού. Ωστόσο, μία υποψήφια στο Δήμο Παλλήνης υπέβαλε πιστοποιητικό γνώσης της Γαλλικής γλώσσας, που ήταν κατώτερου γνωστικού επιπέδου από το προβλεπόμενο από την προκήρυξη και άρα δεν αποδείκνυε την καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Επίσης, υπέβαλε για τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Κάρτα Δεξιοτήτων (Skills Card) και όχι πιστοποιητικό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία, αφενός μεν δεν έπρεπε να γίνει αποδεκτή ως τίτλος βάσει της προκήρυξης, αφετέρου δε, αποδείκνυε τη γνώση σε  μόνο μια ενότητα εκ των τριών που απαιτούντο βάσει της προκήρυξης και ως εκ τούτου η ανωτέρω δεν μπορούσε να συμμετάσχει στις εξετάσεις. Παρά ταύτα, τα ως άνω δικαιολογητικά έγιναν δεκτά από την Επιτροπή Εξετάσεων και η ανωτέρω διορίστηκε.

7. Σε προκήρυξη διαγωνισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για πλήρωση θέσεων ΔΕ Δημοτικών Αστυνομικών στο Δήμο Λαμιέων, δύο υποψήφιοι, όσον αφορά στην απόδειξη γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν κατέθεσαν τα Διπλώματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία απαιτούνται από την Προκήρυξη. Αντίθετα, κατέθεσαν βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης, δηλαδή βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ΙΕΚ διάρκειας τόσων ωρών όσες απαιτούνται, προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος σε εξετάσεις, με σκοπό την απόκτηση του προβλεπόμενου Διπλώματος. Σύμφωνα με έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), οι ανωτέρω συμμετείχαν στις σχετικές εξετάσεις  στις οποίες όμως απέτυχαν. Όμως η Επιτροπή Εξετάσεων του διαγωνισμού μη νόμιμα αποδέχθηκε τα ως άνω μη προβλεπόμενα από την αντίστοιχες προκήρυξη δικαιολογητικά, με συνέπεια την κατάταξη των ως άνω υποψηφίων στους επιτυχόντες και στη συνέχεια το διορισμό τους.

8. Σε προκήρυξη διαγωνισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, για πλήρωση θέσεων ΔΕ Δημοτικών Αστυνομικών στο Δήμο Καβάλας, μια υποψήφια, όσον αφορά στη γνώση ξένης γλώσσας, κατέθεσε πιστοποιητικό επιπέδου Proficiency από Ίδρυμα του εξωτερικού, το οποίο όμως δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Όμως, η Επιτροπή Εξετάσεων του διαγωνισμού μη νόμιμα αποδέχθηκε το ανωτέρω μη προβλεπόμενο από την αντίστοιχη προκήρυξη δικαιολογητικό, με συνέπεια την κατάταξη της υποψήφιας στους επιτυχόντες και στη συνέχεια το διορισμό της.

9. Τέλος, σε προκήρυξη διαγωνισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, το έτος 2009, για πλήρωση θέσεων ΔΕ Δημοτικών Αστυνομικών στο Δήμο Πατρέων, μια υποψήφια υπέβαλε στην αίτησή της πιστοποιητικό του Δήμου Πατρέων από το οποίο συνάγεται ότι απέκτησε την ιδιότητα του δημότη Πατρέων από 23 Οκτωβρίου 2009, δηλαδή μετά την έκδοση της προκήρυξης, η οποία εκδόθηκε τον Αύγουστο 2009, ενώ απαιτείτο να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του δήμου Πατρέων, το αργότερο τρεις μήνες πριν την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης. Η Επιτροπή Εξετάσεων του διαγωνισμού μη νόμιμα αποδέχθηκε και αξιολόγησε το ανωτέρω πιστοποιητικό και βαθμολόγησε την υποψήφια με 700 μόρια επιπλέον που προβλέπονται για το κριτήριο της εντοπιότητας, με αποτέλεσμα η ανωτέρω να διορισθεί ως Δημοτικός Αστυνόμος.


Πηγή: epoli.gr

Post a Comment

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Νεότερη Παλαιότερη