Header Ads

Τη Δευτέρα (27/3) συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 23 Μαρτίου 2017           
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
           
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ: 2466           
           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           
Πληροφορίες    Ε. Ζησοπούλου       
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:      2232350 221       
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:      Δ. Χριστοδούλου       
    6973990713       
         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   5η / 2017       
           
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού, Πρόεδρο Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)           
           
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 27η Μαρτίου 2017 ημέρα:  Δευτέρα και ώρα:13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:             
           
α'    Προηγούνται..       
           
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.       
           
2]    Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.       
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010       
           
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.       
           
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2017
1ο     Έγκριση της αριθμ 3/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δομοκού, που αφορά  στην έκθεση Πεπραγμένων, έτους 2016    Δήμαρχος    41η
2ο     Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής χορήγησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών    Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης     42η
3ο     Περί ορισμού Προέδρου του Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων Ν. Φθιώτιδας, έτους 2017    Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού    43η
4ο     Έγκριση επιστροφής ποσού 75€ στην κα Κουκουτσίλη Παναγιώτα ως αχρεωστήτως καταβληθέν    Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης     44η
5ο     Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2017    Πρόεδρος Δ.Σ.    45η
6ο     Έγκριση αντικατάστασης μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού (ΣΧΕΤ: Η αριθμ 3/2017 απόφαση - εισήγηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Δήμου Δομοκού)    Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δομοκού    46η
7ο     Συμπλήρωση της αριθ.34/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την  πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δομοκού.    Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας    47η
8ο     Επικαιροποίηση - Επαναδιατύπωση της αριθμ 264/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού, που αφορά στην Ίδρυση και Λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στο Δομοκό.    Αρμόδος Αντιδήμαρχος    48η
9ο     Ορισμός  Εκπροσώπων του Δήμου Δομοκού για την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων (Σχετ. Το αριθμ πρωτ:178/3-3-2017 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας)    Δήμαρχος    49η
10ο     Έγκριση Περιβαλοντικής μελέτης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΕΩΣ ΤΚ Ν ΜΑΚΡΙΣΗΣ»    Τεχνική Υπηρεσία    50η
11ο     Έγκριση Τοπογραφικής μελέτης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΕΩΣ ΤΚ Ν ΜΑΚΡΙΣΗΣ»    Τεχνική Υπηρεσία    51η
12ο     Έγκριση Τοπογραφικής μελέτης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ, ΦΥΛΙΑΔΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ»    Τεχνική Υπηρεσία    52η
13ο     Έγκριση Συγκοινωνιακής μελέτης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ, ΦΥΛΙΑΔΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ»    Τεχνική Υπηρεσία    53η
14ο      Έγκριση Υδρογεωλογικής Μελέτης Ανόρυξης Υδρευτικής Γεώτρησης στην  ΤΚ Ομβριακής     Τεχνική Υπηρεσία    54η
15ο      Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού κατά  1 Στύλο και 1 ΦΣ  στη ΔΚ ΔΟΜΟΚΟΥ  θέση Νέας Γεφυροπλάστιγγας    Τεχνική Υπηρεσία    55η
16ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»    Τεχνική Υπηρεσία    56η
17ο      Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015»    Τεχνική Υπηρεσία    57η
18ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015»    Τεχνική Υπηρεσία    58η
19ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ  »    Τεχνική Υπηρεσία    59η
20ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ   »    Τεχνική Υπηρεσία    60η
21ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΔΔ ΣΟΦΙΑΔΑΣ  »    Τεχνική Υπηρεσία    61η
22ο     Έγκριση προμήθειας εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δομοκού και Νέου Μοναστηρίου     Αρμόδιος Αντιδήμαρχος    62η
23ο     Έγκριση διοργάνωσης  εκδήλωσης - Διάθεση πίστωσης για το Μνημόσυνο των Νεομοναστηριωτών, που εκτελέστηκαν από τους Ιταλούς στις 26 Μαΐου 1942    Αρμόδιος Αντιδήμαρχος    63η
24ο     Έγκριση συμμετοχής στην Πανελλήνια Εθελοντική Καμπάνια  Καθαρισμού 2017 (LET'S DO IT GREECE)    Αρμόδιος Αντιδήμαρχος    64η
25ο     Έγκριση επιχορήγησης του Λαογραφικού Ομίλου Δομοκού με το ποσό των 3.000€ σχετικά με τη σύνταξη μελέτης "Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Οθωμανικών Λουτρών στην περιοχή Χαμάμ Δομοκού"    Δήμαρχος    65η
26ο     Έγκριση της αριθμ 1/2017 απόφασης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού που αφορά σε "Έγκριση - Εισήγηση Απολογισμού οικ. έτους 2015"    Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων Γυμνασίων Δήμου Δομοκού     66η
27ο     ΄Εγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης - πρότασης του Τ.Σ. Παλαμά που αφορά στην επανυποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού σχετικά με την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου στη θέση "ΚΑΡΟΥΤΕΣ", έκτασης 20.000τ.μ.)    Οικονομική Υπηρεσία    67η
28ο     Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957.    Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας    68η
29ο     Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2017    Δήμαρχος    69η
30ο     Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δομοκού στο "Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία" με διακριτό τίτλο "ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ", έγκριση Καταστατικού, Διακήρυξης, ορισμός Εκπροσώπων, Έγκριση ποσού 2.000€ ως ετήσια εισφορά στο Δίκτυο και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για όλες τις περαιτέρω ενέργειες    Δήμαρχος    70η
31ο     Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης  των «Βραβείων Αειφόρου Σχολείου 2016»     Αρμόδιος Αντιδήμαρχος    71η
           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ           
           
Δημήτριος Χριστοδούλου       

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.