Header Ads

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Δ. ΛΑΜΙΑΣ για το κτηριακό πρόβλημα των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που λειτουργούν στη Λαμία

Για το κτηριακό πρόβλημα των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που λειτουργούν στη Λαμία.
 1. Το τμήμα Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που λειτουργεί εδώ και κάμποσα χρόνια στην πόλη της Λαμίας είναι μια πραγματικότητα.
Σε αυτό στηρίζουν τις ελπίδες τους, για σωστή μόρφωση και επαγγελματική αποκατάσταση,  1700 εργατικές λαϊκές οικογένειες, που με χίλιες δύο στερήσεις στέλνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν.
Αντιμετωπίζει τα προβλήματα, που όλα τα ΑΕΙ της χώρας μας αντιμετωπίζουν, στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθούν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, στη βάση των κατευθύνσεων της Ε.Ε., όπως αυτές συγκεκριμενοποιούνται με τη διακήρυξη της Μπολόνια και τις αναδιαρθρώσεις στην εκπ/ση. Προωθούνται: Ιδιωτικοποίηση και συνεχώς αυξανόμενη εμπορευματοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διείσδυση επιχειρηματικών κύκλων, αξιολόγηση στα μέτρα των επιδιώξεων του μεγάλου κεφαλαίου, συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολών, συνεχιζόμενη και εντεινόμενη υποχρηματοδότηση, που συνεπάγεται έλλειψη χώρων, μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, εποπτικών μέσων, εργαστηρίων και της αναγκαίας φοιτητικής μέριμνας (σίτιση και στέγαση των φοιτητών )
Μαζί με αυτά τα ζητήματα, το τμήμα Θετικών Επιστημών, που λειτουργεί στην πόλη μας, αντιμετωπίζει και κτηριακό πρόβλημα, αφού οι χώροι που διατίθενται δεν επαρκούν για τις λειτουργικές του ανάγκες που συνεχώς μεγαλώνουν. Λείπουν αίθουσες διδασκαλίας, οργανωμένες αίθουσες εργαστηρίων, επαρκής λειτουργική βιβλιοθήκη, χρήσιμοι χώροι για το εκπαιδευτικό προσωπικό.
 1. Το τμήμα Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία πρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του στην πόλη μας, ανταποκρινόμενο στον προγραμματισμό όσων το επέλεξαν για τη μόρφωση τους, αλλά και για την ανάπτυξη της επιστημονικής τους δραστηριότητας. 
Σε αυτή τη βάση, έπρεπε και πρέπει να αντιμετωπιστεί το κτηριακό του πρόβλημα, που αναμένεται να οξυνθεί με την εισαγωγή και νέων φοιτητών.
 1. Αφού αναγνωρίσουμε πως υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος, οφείλουμε να αναδείξουμε :
 • Την έλλειψη οποιουδήποτε ολοκληρωμένου σχεδίου για την εξέλιξη των σχολών που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στη Λαμία, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Κυβέρνησης και των προκατόχων της. Την απουσία οποιασδήποτε χρηματοδότησης για αυτό το σκοπό.
 • Το υποκριτικό ενδιαφέρον των τοπικών παραγόντων, που κόπτονται για τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Τμήματος στην πόλη μας στα λόγια, αλλά δεν έκαναν τίποτε για την λύση του προβλήματος. Για την άσκηση πολιτικών πιέσεων στην Κυβέρνηση για να το λύσει. Προτίμησαν να αναλάβουν την  ευθύνη  μιας πρόχειρης και στη βάση των περιορισμένων δυνατοτήτων τους λύση, που απάλλασσε την εκάστοτε Κυβέρνηση από τις ευθύνες της και φυσικά την βόλευε.
 • Τη στάση των Πανεπιστημιακών Οργάνων απέναντι στα μεγάλα λόγια και υποσχέσεις αναρμόδιων. Η  λογική της απραξίας και της αναμονής τούς καθιστά συνυπεύθυνους.
 1. Η απόλυτη ανάγκη εξεύρεσης λύσης για το κτηριακό, ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και τα προβλήματα των φοιτητών από την ήδη υπάρχουσα έλλειψη χώρων έθεσαν το ζήτημα επιτακτικά. 
Έτσι εξηγούνται οι  συσκέψεις που οργανώθηκαν, τις τελευταίες μέρες στην Περιφέρεια και το Δήμο.
Το πού κατευθύνονται οι σκέψεις τους το αποκαλύπτει μια επιστολή πρώην διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης, που απροκάλυπτα ζητά την κατάργηση του 16ου Δημοτικού Σχολείου, προετοιμάζοντας το λαό της Λαμίας να το αποδεχτεί.
Έτσι εκτιμούν πως θα λυθεί το κτηριακό πρόβλημα του Πανεπιστημίου!
 1. Ως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε πως αυτή η λογική είναι απαράδεκτη και μια τέτοια πρόταση δείχνει προχειρότητα και γίνεται σκόπιμα και  βιαστικά χωρίς να παίρνει υπόψη της  :
 • Η λύση που προτείνουν δεν αποτελεί οριστική λύση, αλλά πρόσκαιρη αντιμετώπιση του κτηριακού προβλήματος για  2 - 3 χρόνια.
 • Η κατάργηση ενός ολόκληρου δημοτικού σχολείου είναι εκπαιδευτικά και πολιτικά απαράδεκτη, εφόσον εξαναγκάζει  στα πρώτα τους βήματα μαθητές να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον.
 1. Η δική μας πρόταση για το κτηριακό ζήτημα του Τμήματος Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που λειτουργεί στην πόλη της Λαμίας είναι ολοκληρωμένη.
 • Προβλέπει άμεση εκκίνηση των διαδικασιών για την κατασκευή κτηριακού συγκροτήματος ικανού να καλύψει τις ανάγκες 30 ετών τουλάχιστον, με ευθύνη και χρηματοδότηση  του Υπουργείου Παιδείας, σε έναν από τους διατιθέμενους χώρους της πόλης, που θα επιλεγεί ύστερα από μελέτη των ειδικών.
 • Προβλέπει, επίσης, εδώ και τώρα προσπάθειες για άμεση εξασφάλιση χώρων, που θα δοθούν για χρήση από το Σεπτέμβρη του τρέχοντος έτους, μια και υπάρχουν χώροι για αξιοποίηση ή ενοικίαση, που θα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως τις κρίνουν οι ειδικοί. Υπάρχουν τα περιθώρια ακόμη και για βελτίωση τους με αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις, αν εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια.
 • Προβλέπει την ανάπτυξη επίμονων διεκδικητικών αγώνων προκειμένου να πιεσθεί η κυβέρνηση να δώσει λύση.
 1. Κατά την άποψη μας ο λαός της πόλης, οφείλει να επεκτείνει το ενδιαφέρον του  στο σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν το ΑΕΙ της πόλης. Στα ζητήματα της παιδείας που είναι λαϊκό πρόβλημα και έχει ταξική διάσταση.  Να κάνουν δικό τους ζήτημα τα προβλήματα των νέων που σπουδάζουν.
Βασικά αιτήματα :
 • Αποκλειστικά δωρεάν σπουδές!
 • Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση επιστημονική μόρφωση και ειδίκευση υψηλού επιπέδου. Όλη η γνώση στο πτυχίο και όχι σε πανάκριβα μεταπτυχιακά και πιστοποιητικά!
 • Όχι στην εφαρμογή των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων της Ε.Ε.!
 • Καμία εμπλοκή επιχειρήσεων στη λειτουργία των Πανεπιστημίων!
 • Πρόσληψη μόνιμων καθηγητών που να καλύπτουν όλο το πρόγραμμα σπουδών! Άμεση πρόσληψη μελών ΔΕΠ στο τμήμα της Πληροφορικής!
 • Πρακτική άσκηση ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών, σε αξιοπρεπείς συνθήκες!
 • Να επιστραφούν τώρα τα αποθεματικά των σχολών! Επαρκής κρατική χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών τους!
 • Χρηματοδότηση για σίτιση-στέγαση-βιβλία-σημειώσεις-αναλώσιμα-μεταφορές!
 • Δημιουργία κτηρίων που να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες της Σχολής. Κανένας φοιτητής έξω από εργαστήριο ή θεωρία! Κανένα υπεράριθμο εργαστηριακό τμήμα ή θεωρία!
 • Αποκατάσταση όλων των ζημιών στα κτήρια της Σχολής!
 • Ακίνητα των ιδρυμάτων και δημόσια κτήρια να μετατραπούν σε φοιτητικές εστίες στην ευθύνη του κράτους!
 • Επίδομα ενοικίου, δωρεάν δωμάτια σε ξενοδοχεία για όσους κάνουν αίτηση και δεν μπαίνουν σε εστία!
 • Σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα πάνω στο αντικείμενο σπουδών των νέων ανθρώπων!

ΛΑΜΙΑ 20/3/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.