Header Ads

Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς στην Οικονομική Επιτροπή της 19ης Ιουνίου

ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
19 Ιουνίου 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΣΑΜΕ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πολιτικές εξελίξεις
Τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα για τη διευθέτηση του χρέους θα ανανεώνονται διαρκώς, στο όνομα των δεσμεύσεων της κυβέρνησης για «βελτίωση του επενδυτικού κλίματος»
  • Μοναδικοί ωφελημένοι από τη συμφωνία είναι το κεφάλαιο, οι επενδυτές που θα κερδίσουν και από το τσάκισμα του λαού και από τα νέα προνόμια που τους δίνονται. Αυτό είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που κρύβεται πίσω απ' το αφήγημα της «ανάπτυξης», το οποίο προβάλλει η κυβέρνηση.
  • Μηδέν εις το πηλίκον για το λαό, αφού όλα τα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα που ψηφίστηκαν, συν όλα τα υπόλοιπα που θα απαιτηθούν ως προαπαιτούμενα για την όποια ρύθμιση του χρέους, ισχύουν στο ακέραιο.
  • Το κλίμα ευφορίας, που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση σε έναν λαό γονατισμένο και ματωμένο, εξαιτίας της πολιτικής όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, είναι προκλητικό και εξοργιστικό.
  • Η πραγματική ελπίδα μπορεί να γεννηθεί μόνο μέσα από τη ρήξη και τη σύγκρουση με τον σημερινό δρόμο. Με  αναζωογόνηση του κινήματος και Κοινωνική Συμμαχία που θα επιδιώκει ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα που θέλει τον λαό αντικείμενο εκμετάλλευσης.
*******************


Σύμφωνα με το έγγραφο 2874/15-8-2017 της Διαχειριστικής Αρχής καταβάλλονται 38000 ευρώ  στην «Α.Τ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.» σαν 3η δόση για το υποέργο «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στη διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης»

Ζητάμε να ενημερωθούμε πόσα ακριβώς χρήματα έλαβε αυτή η εταιρεία και ποια ήταν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της δουλειάς της.

*********************

Πληροφορηθήκαμε ην απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας», με συνολική δημόσια δαπάνη 21.222.000 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε από την ΔΕΠΑ Α.Ε.
Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης. δεν υπέβαλε τα συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν με το αρ.2470/10-05-2017 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ.

Επειδή  πολλές φορές έχετε τοποθετηθεί για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου, που άλλωστε εμπεριέχεται στο πρόγραμμα σας…. μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος που απορρίπτετε την πρόταση.

Θα θέλαμε να πληροφορηθούμε αν εξαντλήσατε όσα περιθώρια είχατε και αν όχι γιατί.

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
19 Ιουνίου 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επι ζητήματος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας, σχετικά με τη διαχείριση των φραγμάτων του Βοιωτικού Κηφισού.

Το ζήτημα αφορά ερωτήματα της υπηρεσίας σε σχέση με την διαχείριση των φραγμάτων του Βοιωτικού Κηφισού στην Κωπαΐδα….

Αυτό μπορεί και πρέπει να λυθεί ύστερα από συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου…

Δεν χρειάζεται να ανατεθεί σε δικηγόρο…

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.


ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118482/285/2-6-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας σχετικά με την εκτέλεση εργασιών απολογιστικά, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, για την αποκατάσταση βλαβών – βατότητας του οδικού δικτύου Λημέρι – Γρανίτσα και Δαφνούλα - Νέο Αργύρι, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Συμφωνούμε….

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 119460/291/6-6-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα απο 3-6-2017).


ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 124082/365/9-6-2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της ΔΕ Μακρακώμης και ΔΕ Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης).

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 126881/381/12-6-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (πρόληψη δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Τ.Κ. Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων).

 ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο 2015-2017».


Συμφωνούμε….

Σε όλα αυτά τα θέματα επισημαίνουμε πως η θετική μας ψήφος  αιτιολογείται από τον έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν και φυσικά από την σημασία τους για τα λαϊκά στρώματα της περιοχής.
Η Θετική μας ψήφος δεν σημαίνει έγκριση της λογικής των αναθέσεων και  του τρόπου επιλογής εργοληπτών.

Κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να υπήρχε δημόσιου χαρακτήρα φορέας για όλα αυτά τα ζητήματα.

Για αυτό τον λόγο καταγγέλλουμε πολιτικά αυτούς που διέλυσαν τις ΜΟΜΑ πρώτα και τις ΔΕΚΕ αργότερα.


ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας» (Δράση C1 Περιφράξεις εποχικών λιμνίων Νευρόπολη Καλλιδρόμου και Λειβαδιές, Γρεβενό Οίτης LIFE011NAT/GR/1014), Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 46.000,00 € με Φ.Π.Α..

Δεν θεωρούμε δόκιμη την διαχείριση τέτοιου είδους έργων χωρίς την ενεργό ανάμιξη του αρμόδιου Δασαρχείου….

Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι χρήσιμη αλλά προωθείται αποσπασματικά και χωρίς πρόγραμμα, χωρίς να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της ευρύτερης  δασικής περιοχής.

Τέτοιου είδους ζητήματα θα λυνόντουσαν καλύτερα και με λιγότερο κόστος για το δημόσιο αν οι υπηρεσίες του Δασαρχείου ήσαν επαρκώς στελεχωμένες και είχαν στην δυνατότητα τους να συνεργαστούν με την ΔΕΚΕ.

ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την έγκριση του συγκεκριμένου διαγωνισμού.


ΘΕΜΑ 15o: Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της κοινοπραξίας «Στεργιόπουλος Χ. - Καραντζούνης Γ.», κατά της υπ’ αριθμ. 592/10-4-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. για το έργο: «Συντήρηση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο νέο Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α. (Εξ’ αναβολής).

Η συγκεκριμένη απόφαση ζημιώνει την περιφέρεια και αντίκειται στον νομικό ορθολογισμό….

Διαφωνούμε με την εισήγηση….

Προτείνουμε να επανέλθει το ζήτημα στην επιτροπή του διαγωνισμού, που πρέπει να κρίνει εξ υπαρχής στην σωστή βάση όλους τους διαγωνιζόμενους.

ΘΕΜΑ 16o: Ορισμός εισηγητή επι αιτήσεως θεραπείας της εταιρείας «ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου: «Δρόμος Μάρμαρα –Ανατολή», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 4.490.000,00 € με Φ.Π.Α., στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Να ορίσουμε εισηγητή…. αλλά να δούμε ολοκληρωμένα το ζήτημα του υπεύθυνου της συγκεκριμένης καθυστέρησης του έργου για 7 χρόνια και 4 μήνες….. Να δούμε το πόσο επέδρασε ο ρυθμός χρηματοδότησης του έργου….. Πως έδρασαν οι πολιτικά υπεύθυνοι για αυτό…. Τι έκαμε στην κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος η υπηρεσία.

Προτείνουμε να έρθει σχετική έκθεση στην Οικονομική Επιτροπή και φυσικά επιμένουμε στην δημοσιοποίηση της.

Η έκθεση αυτή είναι προϋπόθεση για την θετική μας ψήφο.


ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή διαγωνισμού για την: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 161.290,00 € χωρίς Φ.Π.Α..

ΑΠΕΧΟΥΜΕ…. υποστηρίζοντας πως η προμήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά κατά Π.Ε και υπηρεσία.

Υποστηρίζουμε έναν ενιαίο διαγωνισμό για όλη την περιφέρεια, που θα ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στις καταγραμμένες πραγματικές της ανάγκες.ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΟΧΙ….. αφορά την πληρωμή δικηγόρου για γνωμοδότηση γύρω από υπηρεσιακά θέματα.


ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για εξόφληση οφειλών έτους 2017 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΟΧΙ στην δαπάνη για την μελέτη δυνατότητας ένταξης του Παρνασσού στα γεωπάρκα της UNESCO.

ΝΑΙ στα υπόλοιπα.


ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για το έργο: «Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης της περιοχής του Παρνασσού στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO».

Έχουμε ήδη ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ την προγραμματική σύμβαση αρνούμενοι να συμβάλλουμε στην ιδιωτικοποίηση αρμοδιοτήτων του δασαρχείου…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και την δαπάνη.


ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας.


ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας στο εξωτερικό.

ΟΧΙ… Γιατί θεωρούμε εκτός υποχρέωσης της Αιρετής Περιφέρειας το να ασχολείται με την προώθηση επιχειρηματικών επιδιώξεων.

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.