Header Ads

Ημερίδα αφιερωμένη στον Αθανάσιο Διάκο στη Λαμία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Ἡμερίδα ἀφιερωμένη στόν Ἥρωα Ὁπλαρχηγό τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821
«Ὁ Ἐθνομάρτυρας Ἀθανάσιος Διάκος»
Λαμία - Ἀμφιθέατρο Πνευματικοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
[24 Ἰουνίου 2017]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
          Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, ὅτι ἡ Ἱερά Μη­τρόπολις Φθιώτιδος, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο­πο­λί­­του μας κ.κ. Νικολάου, διοργανώνει τό Σάββατο 24 Ἰουνίου 2017 καί ὥρα 10 τό πρωί Ἡμερίδα στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευ­μα­τικοῦ-Διοι­κη­τι­κοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ὁδός Ἀγρά­φων καί Με­γά­­­λου Ἀλε­ξάνδρου), στή Νέα Ἄμπλιανη Λαμίας μέ θέμα: «Ὁ Ἐθνομάρτυρας Ἀθα­νάσιος Διάκος».
          Σκοπός τῆς Ἡμερίδος εἶναι νά διαφωτισθοῦν ἐπιστημονικῶς διά­φο­­ρα σημεῖα, πού ἔχουν σχέση μέ τή ζωή, τή δράση καί τήν ἱστορία ἑνός ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν ἡρώων-ὁπλαρχηγῶν τοῦ πρώτου ἔτους τῆς Ἐπα­να­στά­σεως τοῦ 1821, τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.
          Ἡ Ἡμερίδα θά ξεκινήσει μέ χαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τρο­­πολίτου μας κ. Νικολάου, καί ἐν συνεχείᾳ θά ἀκολουθή­σουν εἰση­γή­σεις ἀπό Καθηγητές Πανεπιστημίου καί ἄλλους ἔγκρι­τους ὁμι­λητές. Τό συνέδριο θά ὁλοκληρωθεῖ γύρω στίς μία καί μι­σή τό με­ση­μέρι μέ συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων.
          Καλοῦνται οἱ πιστοί καί θαυμαστές τῶν ἡρωϊκῶν μορφῶν τῆς Ἑλ­λη­­νικῆς ἐπαναστάσεως νά συμμετάσχουν στήν ὡς ἄνω ἐκδή­λω­ση τό Σάβ­βατο 24 Ἰουνίου στίς 10:00 τό πρωί, στό Διοικητικό καί Πνευ­μα­τικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ
 • 10:00 Ἔναρξη – Χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώ­τιδος κ.κ. Νικολάου.  
 • 10:15 Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανε­πι­στη­μίου Ἀθηνῶν, Ἐθνο­μά­ρτυρες καί Νεομάρτυρες
 • 10:30 Δημήτριος Γόνης, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθη­νῶν, Τό μαρτύριο τοῦ Ἀθανασίου Διάκου καί τά μαρτύ­ρια τῶν Νεο­μαρτύ­ρων.
 • 10:45 Λάζαρος Βλαδίμηρος, Δρ. Ἰατρικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., Ὁ τρόπος θανα­τώ­σεως τοῦ ἥρωα Ἀθανασίου Διάκου.
 • 11:00 Βασιλική Λαμπροπούλου, Δρ. Νεοελληνικῆς Φιλολογίας, Ὁ Ἀθα­νά­σιος Διάκος στό πεζογραφικό ἔργο τοῦ Σπύρου Μελᾶ καί τοῦ Τάκη Λάππα. 
 • 11:15 Νικόλαος Καλοσπύρος, Ἐπισκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ὁ Ἀθα­νά­σιος Διάκος ὡς ἀφθα­ρ­τισμένο βίωμα στήν ποιητική δημιουργία τοῦ Ἀρι­στοτέλη Βαλαωρίτη.
 • 11:30 Παναγιώτης Καμηλάκης, Λαογράφος, Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος στή δημοτική ποίηση. 

 • 11:45 Συζήτηση ἐπί τῶν Εἰσηγήσεων 
12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 • 12:15 Νικόλαος Κουρκουμέλης, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., Τακτικοί ἑλιγμοί καί ψυχο­λο­γι­κές ἐπιχειρήσεις στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Λιβαδειᾶς ἀπό τόν Θανάση Διάκο. 
 • 12:30 Σοφοκλῆς Δημητρακόπουλος, Θεολόγος - Φιλόλογος, Ἡ ἀπήχηση τῆς θυσίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου σέ ἐφημερίδες τῆς 40ετίας 1821-1861.
 • 12:45 Σταῦρος Μαμαλοῦκος, Ἐπίκ. Καθηγητής Ἀρχιτεκτονικῆς Πα­νε­πι­στημίου Πατρῶν & Ἰωάννης Περράκης, Δρ. Θεολογίας, Ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στήν Ἀρτοτίνα, Μονή τῆς μετανοίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.
 • 13:00 Ἀπόστολος Ρούσκας, Θεολόγος, ΜΘ, Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος στήν τέχνη τῶν νομῶν Φθιώτιδος, Φωκίδος καί Βοιωτίας.
 • 13:15 Παναγιώτης Μαντζάνας, Θεολόγος, Τό πρόβλημα τῆς καταγωγῆς τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.
 • 13:30 Συζήτηση ἐπί τῶν Εἰσηγήσεων.
 • 13:45 Λήξη Ἡμερίδος.
Δεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.