Header Ads

Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας: «Εργαζόμενοι ενωμένοι ποτέ νικημένοι»

Σ      Υ       Ν       Δ       Ι       Κ        Α       Τ      Ο
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  ΕΡΓ/ΧΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Μ Ε Τ Α Λ Λ Ο Υ    Ν Ο Μ Ο Υ     Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ
ΕΔΡΑ: ΛΑΜΙΑ ΠΛ. ΔΙΑΚΟΥ  ΕΡΓ. ΚΕΝΤ. ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΕΓΓΡ.   ΒΙΒΛ.ΕΠΑΓΓ.ΣΩΜ.ΠΡΩΤ.ΛΑΜΙΑΣ 46/95
EMAIL:  politiskp@gmail.comΤηλ: 6937887924
   Fax: 22330-41164
Αρ.Πρωτ.    -71-                                                                                       ΛΑΡΥΜΝΑ 29/05/2017
                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Εργαζόμενοι ενωμένοι ποτέ νικημένοι».
Συναδελφισσες και Συνάδελφοι
Αν θα έπρεπε να απαντήσουμε με μια φράση στον πόλεμο που δεχόμαστε για να μην ενωθούμε και να παλέψουμε για αυτά που μας έχουν καταπατήσει, αυτήν η φράση  θα ήταν η παραπάνω.

Στην πράξη, με το κάλεσμα να γίνει μέλος και να είναι υποψήφιος όποιος θέλει, αποδεικνύουμε πως στο Συνδικάτο Μετάλλου χωρούν και έχουν ίσα δικαιώματα όλοι οι εργαζόμενοι στην ΛΑΡΚΟ. Όποιος ακόμη και σήμερα μιλά για κομματικό μαγαζί, κυνηγήστε τον.

Το Συνδικάτο μας έχει δικαίωμα να διεκδικήσει και να υπογράψει Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ας είναι κλαδικό Συνδικάτο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κλαδικό Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής που τον Απρίλιο υπόγραψε 40 Επ.Σ.Σ.Ε, σε 40 ξεχωριστές επιχειρήσεις , χωρίς μειώσεις , με αυξήσεις. Όποιος συνδικαλιστής υποστηρίζει ότι δεν μπορεί είναι επικίνδυνος για τα συμφέροντα των εργαζομένων, δεν γνωρίζει ή είναι εργοδοτικός και έχει εντολές να αποθαρρύνει.

Το Συνδικάτο Μετάλλου είναι το μόνο που μπορεί να έχει μέλη όλους τους εργαζόμενους στην ΛΑΡΚΟ, μόνιμους, εργολαβίες, τεχνίτες, εργάτες, ηλεκτρολόγους, επιστήμονες ΤΕΙ – ΑΕΙ και Διοικητικό προσωπικό, παλιούς και νέους. Μπορεί να έχει μέλη όλους τους εργαζόμενους στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις στο νομό. Αντικειμενικά δεν μπορεί να είναι διασπαστικό γιατί οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να διαγραφούν από το Σωματείο της ΛΑΡΚΟ, έχουν δικαίωμα να είναι και στα δυο. Αυτοί που μας λένε διασπαστές ας μας απαντήσουν γιατί δεν κάνουν μέλη τους συναδέλφους στις εργολαβίες. Γιατί θέλουν να διαγράψουν από το σωματείο και να διώξουν από την ΛΑΡΚΟ τους παλιούς εργαζόμενους. Ποιος είναι στην πράξη ο  διασπαστής;
Οι χειριστές μπορούν να γίνουν μέλη στο Συνδικάτο Μετάλλου και να ψηφίσουν γιατί το Σωματείο Χειριστών έχει διαλυθεί με απόφαση Γ.Σ. τον Φλεβάρη του 2017 και τα μέλη του είναι ελεύθερα να κάνουν ότι θέλουν. Για το λόγο του αληθές υπάρχει υποψήφιος  χειρίστης στο Συνδικάτο μας που ήταν γραμματέας στην συνέλευση διάλυσης. 

 Όταν ένα Σωματείο διαλύεται οι εκκαθαριστές που εκλέγονται έχουν υποχρέωση να κλείσουν τα βιβλία για να τα παραδώσουν στο Πρωτοδικείο και μόνο αυτό. Μας προβληματίζει το γεγονός που υπάρχει αναρτημένη ανακοίνωση στο διαδίκτυο, υπογεγραμμένη καταχρηστικά από τον Πρώην πρόεδρο και Γραμματέα που παραπληροφορούν τους χειριστές για τις εκλογές στο Συνδικάτο μας. Τους καλούμε να διορθώσουν αυτή την ενέργεια γραπτώς.

Αν δημιουργηθεί ή ανασυσταθεί Σωματείο Χειριστών και οι χειριστές δεν είναι ευχαριστημένοι από την δράση του Συνδικάτου μας, είναι ελεύθεροι να φύγουν και να ψηφίσουν στο  καινούργιο.

Το Συνδικάτο μας είναι ενταγμένο στο Εργατικού Κέντρου ΛΑΜΙΑΣ (Ε.Κ.Λ).  Το Ε.Κ.Λ δημιουργήθηκε μετά την διάλυση του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας (Ε.Κ.Φ). Ιδρυτικά μέλη του Ε.Κ.Λ ήταν τα Σωματεία που ήταν ενάντια στην διάλυση του Ε.Κ.Φ και πρότειναν να πληρώσουν αυτοί που είχαν την ευθύνη για το πρόστιμο του 1.000.000 ευρω.

Το Ε.Κ.Λ δημιουργήθηκε στις 16/12/2016 και κάλεσε όλα τα Σωματεία του νομού να γίνουν μέλη σε αυτό. ειδικά στο Σωματείο της ΛΑΡΚΟ πρότεινε επίσημα να πάρει και την πλειοψηφία στην προσωρινή Διοίκηση.

Παρά αυτό το γεγονός στις 23/12/2016, 6 μέρες μετά, δημιουργήθηκε από τα σωματεία που διέλυσαν το Ε.Κ.Φ και άλλο Εργατικό Κέντρο, το Ε.Κ.Π.Ν.Φ. Το Σωματείο της ΛΑΡΚΟ με απόφαση Γ.Σ και 95 ψήφους  εντάθηκε σε αυτό.

Το Ε.Κ.Λ επίσημα επιδίωξε συνάντηση με το Ε.Κ.Π.Φ και έγινε. Το θέμα της συνάντησης ήταν η οργανωτική ενοποίηση των εργαζομένων για να μην είναι διασπασμένοι  στο νομό. Η συνάντηση έγινε πριν 3 μήνες, παρούσα ήταν και η πλειοψηφία του Σωματείο της ΛΑΡΚΟ, απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμη από το Ε.Κ.Π.Ν.Φ. Μετά από αυτήν την πραγματικότητα ποιος είναι ο διασπαστής;

Οι συνάδελφοι που είναι μέλη μας, ψηφίζοντας για εργατικό κέντρο αυξάνουν την πίεση για την οργανωτική ενοποίηση όλων των εργαζομένων στον νομό και παράλληλα δεν επικροτούν αυτούς που παρά της λοβιτούρες που ξεσκεπάστηκαν έχουν το θράσος να  ξανά θέλουν να στήσουν το ίδιο σκηνικό.

Συναδελφισσες και Συνάδελφοι
Γίνεται μια προσπάθεια ενότητας των εργαζομένων και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Στόχος μας είναι να γίνουν με επιτυχία οι εκλογές μας και αμέσως μετά να πραγματοποιηθεί μια μαζική Γ.Σ από την οποία θα εκλεγούν επιτροπές από κάθε τμήμα, θα φτιαχτούν παραρτήματα. Θέλουμε να ενοποιήσουμε όλα τα αιτήματα των εργαζομένων και να παλέψουμε ενιαία για αυτά.

Μην ακούτε αυτούς που μας λένε να βάλουμε πλάτη. Ξεσκεπάστηκαν,  μαζί με την Διοίκηση προσπαθούν να φοβίσουν και να διασπάσουν τους εργαζόμενους, καθυστέρησαν την πληρωμή, οι συνάδελφοι στις εργολαβίες είναι ακόμη απλήρωτοι, θέλουν να ρίξουν σε παγίδα το συνδικάτο μας. Με δικιά τους εύθηνη οι εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη όταν οι τιμές του Νi ήταν στα ύψη. Με δικιά τους ευθύνη υπάρχουν εργολαβίες, έγιναν ενσωματώσεις με μισθούς πείνας. Η ΛΑΡΚΟ δεν κλείνει από τα μεροκάματα και τα δικαιώματα μας. Αυτός που παράγει τον πλούτο δεν είναι κόστος.

Η επιτυχία και η μαζικότητα των εκλογών θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την αποτελεσματικότητα του Συνδικάτου μας και από αυτήν την άποψη σας καλούμε όλους την Τετάρτη 31/05/2017 από τις 7:00 έως 19:00 να έρθετε να ψηφίσετε στο Κινηματογράφο ΙΛΙΟΝ. Δικαίωμα εγγραφής και ψήφου έχετε και την ημέρα των εκλογών. Μαζί σας να έχετε την Αστυνομική Ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας.
Είναι συνδικαλιστικό δικαίωμα του καθενός να είναι μέλος και στο Συνδικάτο μας, μην επιτρέπεται σε κανέναν αυτό το δικαίωμα να το καταπατήσει.

ΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ Δ.Σ  Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.