Header Ads

29 Μέρες πριν την λήξη για Επιδότηση 100% έως 50.000 - Δικαιούχοι

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης.

Για υποβολή των αιτήσεων, δικαιολογητικά  και διευκρινήσεις ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590

Ενδεικτικά κατηγορίες επαγγελμάτων που επιδοτούνται 100%:   
 • Μεταποίηση
 • Παροχή νερού και επεξεργασία λυμάτων , διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης  
 • Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
 • Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
 • Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
 • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
 • Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος
 • Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 • Εκπαίδευση
 • Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
 • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
 • Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες απασχόλησης
 • Κτηνιατρικές δραστηριότητες
 • Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
 • Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
 • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
 • Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 • Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
 • Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 • Κατασκευές 
 • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
 • Μεταφορά και αποθήκευση
 • Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
 • Έργα πολιτικού μηχανικού
 • Κατασκευές κτιρίων
 • Ενημέρωση και επικοινωνία
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
 • Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Κατασκευή επίπλων
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 • Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών


Δικαιούχοι της δράσης είναι:
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1. ΑΝΕΡΓΟΙ (ΜΗΤΡΩΟ ΟΑΕΔ)
2. ΜΙΣΘΩΤΟΙ (ΠΛΗΡΟΥΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ-ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ)
3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης   / Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου

Λειτουργικά (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες) - 60%
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης) - 20%
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας) - 10%
Προμήθεια αναλωσίμων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα) - 15%
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30% 6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας 12.000€ 7 Αποσβέσεις παγίων11/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού12 - 20% ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας
Αγορά13/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 14/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας - 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίαςΓιάννης Αργυρός
Διευθυντής Επικοινωνίας & Συντονισμού
ILF Consulting
Λ. Κηφισίας 131 Αμπελόκηποι,
Αθήνα, ΤΚ 115 24
Τηλ. 210 6926590

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.