Θέση παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαμιέων


Θέση παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαμιέων


Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού, ειδικότητας Παιδιάτρου, για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής και μέχρι την 31η Ιουλίου 2018, ανακοινώνει ο Δήμος Λαμιέων.
Έργο του θα είναι η συχνή ιατρική παρακολούθηση της υγείας των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και η τήρηση φακέλων αυτών και η καταγραφή σε αυτούς όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων και παρατηρήσεων. Η τήρηση σε κάθε σταθμό φαρμακείων με τα απαραίτητα φάρμακα και ο τακτικός έλεγχος αυτού. Η υπόδειξη των κατάλληλων μέτρων για την προφύλαξη των παιδιών από λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες, καθώς και η αγωγή υγείας σε συνεργασία με το προσωπικό και τους γονείς. Ο έλεγχος της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων των Παιδικών Σταθμών και ο καθορισμός σε συνεργασία με την υπεύθυνη του σταθμού του είδους και της ποσότητας του ημερήσιου διαιτολογίου των παιδιών.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αμοιβής για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου στους Παιδικούς  Σταθμούς του Δήμου υπολογίζεται στις 4.500 ευρώ.
 Τα απαραίτητα προσόντα είναι:
·        Πτυχίο Ιατρικής Σχολής  της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
·        Ειδικότητα Παιδιάτρου και
·        Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Παιδιάτρου.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν  την προσφορά τους εντός πέντε (5) ημερών μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου,
β. Φορολογική ενημερότητα,
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα(αρθ.80 παρ. 2 του Ν4412/2016),
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές θα υποβληθούν στο γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας ενώπιον της Προϊσταμένης της Δ/νσης κ. Π. Βάρσου και της Προϊσταμένης του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας κ. Α.Τσιαχρή.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών θα ακολουθήσει, παρουσία των ενδιαφερομένων, η αποσφράγιση αυτών.

Post a Comment

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Νεότερη Παλαιότερη