Header Ads

Ανακοίνωση του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ                              
                    «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι συνεντεύξεις και τα δελτία τύπου του κ. Κόρδατζη αποτελούν πάντα μια όαση ψυχαγωγίας, πηγή χαλάρωσης και διασκέδασης, για όσους έχουν στοιχειώδη έστω γνώση των ζητημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων.
Δεδομένου ότι ο κ. Κόρδατζης θα κληθεί σύντομα να αιτιολογήσει τους ισχυρισμούς του, θα κάνουμε μια μικρή προσπάθεια να τον βοηθήσουμε να καταλάβει καλύτερα το αντικείμενο με το οποίο επιμένει να ασχολείται, χωρίς να το κατέχει, και χωρίς να το κατανοεί.
Ξεκινάμε:
1. Ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 265 του ν. 3463/2006, 30 του ν. 3536/2007, 13 έως 17 του ν. 4071/2012, και την ΚΥΑ 2527/2009. Οποιαδήποτε απορία του κ. Κόρδατζη σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα μας, μπορεί να επιλυθεί με μια απλή ανάγνωση των διατάξεων αυτών. Στην ανάγκη, ας ζητήσει ο κ. Κόρδατζης τη βοήθεια κάποιου ειδικού.
2. Η σύσταση και λειτουργία του Φορέα μας, επιχειρήθηκε να αποτραπεί με ενέργειες αναρμόδιων πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων, που επί δύο έτη, με κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο, επεδίωξαν τη διάλυσή μας.
Όμως, με την υπ’ αρ. 3/2017 ομόφωνη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Μείζων – Επταμελής σύνθεση), με την ομόφωνη απόφαση 923/2017 του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ (Μείζων – Επταμελής Σύνθεση) και την υπ’ αρ. 134/2017 ομόφωνη γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καταδείχθηκε πανηγυρικά η νομιμότητα της σύστασης και λειτουργίας του Φορέα μας.
Ο κ. Κόρδατζης μπορεί, διαβάζοντας τις αποφάσεις αυτές, να καταλάβει ότι άλλη φορά δεν θα πρέπει να εκφέρει βιαστικά απόψεις και να διατυπώνει καταγγελίες, ιδίως για ζητήματα που δεν κατέχει.
3. Στα δύο χρόνια λειτουργίας του, ο Φορέας μας, προέβη στο κλείσιμο των 7 από τις 8 χωματερές που λειτουργούσαν στην Στερεά Ελλάδα, οι οποίες ρύπαιναν το περιβάλλον, προκαλούσαν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, και επέφεραν μεγάλα χρηματικά πρόστιμα, που επιβάλει η Ε.Ε. στη χώρα μας, εξ αιτίας της παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας, που επέβαλλε το κλείσιμο των χωματερών.
Μάλιστα, για τη διασφάλιση του σκοπού αυτού, το Ελληνικό Δημόσιο εξέδωσε
Τις υπ΄ αριθ. 54658/4266, ΦΕΚ 3242/03.12.2014, τεύχος δεύτερο & 2693/111849, ΦΕΚ 1398/07.07.2015 τεύχος δεύτερο ,Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ).
Ειδικότερα, αποφασίστηκε ότι από την έναρξη ισχύος αυτών των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων :
·                    Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) της 7ης Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας που αντιστοιχούν στους Δήμους Καρπενησίου και Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας θα διατίθενται στο Χ.Υ.Τ.Α. 9ης Δ.Ε. (ΧΥΤΑ Λαμίας).
·                    Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Λοκρών της 10ης Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας (ΧΥΤΑ Θήβας Βοιωτίας).
·                    Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Αμφίκλειας−Ελάτειας Π.Ε. Φθιώτιδας της 10ης Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας θα διατίθενται κατά 50% στο Χ.Υ.Τ.Α. της 9ης Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας (ΧΥΤΑ Λαμίας) και κατά 50% στο Χ.Υ.Τ.Α. της 1ης Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας (ΧΥΤΑ Λιβαδειάς).
·                    Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Μώλου − Αγίου Κωνσταντίνου Π.Ε. Φθιώτιδας της 10ης Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας θα διατίθενται στο Χ.Υ.Τ.Α. της 9ης Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας (ΧΥΤΑ Λαμίας).
·                    Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Δωρίδος Π.Ε. Φωκίδας της 11ης Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ της 1ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΧΥΤΑ Ναυπάκτου).
·                    Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας της 11ης Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας θα διατίθενται ως εξής : 50% στο ΧΥΤΑ της 1ης Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας (ΧΥΤΑ Λιβαδειάς) και 50% στο Χ.Υ.Τ.Α. της 9ης Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας (ΧΥΤΑ Λαμίας).
·                    Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Κύμης−Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ Θήβας κατά το 1ο έτος και στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας κατά το 2ο έτος.
·                    Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Καρύστου ΠΕ Εύβοιας θα διατίθεται στο ΧΥΤΑ Θήβας κατά το 1ο έτος και στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας κατά το 2ο έτος.
Επίσης, με τις ίδιες αποφάσεις, καθορίστηκε ότι το τέλος χρήσης, ανά τόνο, των παραπάνω Χ.Υ.Τ.Α. θα είναι ίσο με το αντίστοιχο που έχει οριστεί για τα μέλη των Φορέων Λειτουργίας των αντίστοιχων Χ.Υ.Τ.Α. και δεν σχετίζεται με το ειδικό τέλος ταφής του άρθρου 43του ν. 4042/2012.
Στη συνέχεια, στο ΦΕΚ 1121/Β/12-6-2015, δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 2059/83899 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ο  καθορισμός της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως είχε καθοριστεί με την ανωτέρω ΚΥΑ, θεωρήθηκε πλέον οριστικό σχέδιο για την Περιφέρειά μας.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε επίσης, για το ίδιο θέμα τις υπ΄ αριθμ.  183/9881/22.01.2015, 435/20204/16.02.2015,1983/77703/04.05.2016,4418/188650/09.12.2016,1295/67262/15.05.2017 & 434/23431/14.02.201 αποφάσεις.
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τα υπ΄ αριθμ.22238/2356/26.04.2016, 48831/4396/11.10.2016, 18833/1046/11.04.2017 & 22587/2121/09/10/2017 έγγραφά του, ζήτησε από το φορέα μας να διασφαλίσει τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων που δεν διαθέτουν ΧΥΤΑ, προκειμένου να μην εφαρμοστεί σε βάρος της χώρας μας η υπ’ αρ. C-378/13 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 2-12-2014.
Το ίδιο έπραξε και Υπουργείου Εσωτερικών, με την υπ΄ αριθμ. 1188/14.11.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Αποβλήτων.
Αν λοιπόν ο κ Κόρδατζης αναζητά ενόχους για δήθεν παραβίαση της νομοθεσίας, τον συμβουλεύουμε να καταγγείλει τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ενέργειας - Περιβάλλοντος, και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Φανταζόμαστε ότι δεν θα έχει πρόβλημα να το κάνει, αφού, όπως ο ίδιος δήλωσε, είναι ανεξάρτητος αυτοδιοικητικός, και όχι κομματικός παράγοντας. Περιμένουμε λοιπόν..
Ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. έχει πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του έναντι των δημοτών όλων των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας, έναντι του περιβάλλοντος, έναντι του συμφέροντος της χώρας μας.
Για το λόγο αυτό, και με βάση όλα τα ανωτέρω, το σύνολο σχεδόν των αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πλην των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού, Διστόμου – Αράχοβας, Δομοκού και Σκύρου, δηλαδή τα απόβλητα των 20 από τους 25 Δήμους της Περιφέρειας, το διαχειρίζεται ο Φορέας μας, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας των ΧΥΤΑ Λαμίας, Χαλκίδας, Θήβας και Ιστιαίας.
Καλούμε λοιπόν τον κ. Κόρδατζη να δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμεί τη διαχείριση των απορριμμάτων της Στερεάς Ελλάδας στους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας, αλλά, αντί για αυτό, προτιμά να ξανανοίξουν οι χωματερές, να ρυπανθεί το περιβάλλον, να κινδυνεύσει η δημόσια υγεία και να πληρώσουν πρόστιμα οι Έλληνες πολίτες.
5. Με τα υπ’ αρ. 241/31.01.2017 & 366/17.02.2017 έγγραφά μας, ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να εγκριθούν 79 θέσεις μονίμου προσωπικού, που θα προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, προκειμένου ο Φορέας μας να καλύψει όλες τις κενές θέσεις, και να παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες προς όλους τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας.
Αντί να εξαντλείται σε φραστική επαναστατική και φιλεργατική γυμναστική, ο κ. Κόρδατζης μπορεί να βοηθήσει σε κάτι. Όλο και κάποιο Υπουργό θα γνωρίζει, για να προωθήσει το αίτημα μας..
6. Ο ΧΥΤΑ της Θήβας λειτουργεί τηρώντας απολύτως την προβλεπόμενη νομοθεσία, διασφαλίζοντας και τη δημόσια υγεία, και την προστασία του περιβάλλοντος. Κανείς ποτέ δεν διαπίστωσε το αντίθετο.
Ο κ. Κόρδατζης έχει, προς το παρόν, το χρονικό περιθώριο να μας δηλώσει δημόσια, ποιος και πότε διαπίστωσε ότι ο ΧΥΤΑ Θήβας δεν τηρεί τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας. Σύντομα όμως, γιατί το περιθώριο στενεύει…
Και αν ο ίδιος ο κ. Κόρδατζης δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι το αξίωμα που κατέχει, απαιτεί στοιχειώδη σοβαρότητα και αίσθηση ευθύνης, ας βρεθεί κάποιος από την παράταξή του να του το υπενθυμίσει. Αυτού του είδους ο ευτελισμός του δημόσιου λόγου δεν ευνόησε ποτέ κανέναν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θήβα : 23/10/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.