Header Ads

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, στο Φεστιβάλ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών


Αθήνα, 22.11.2017


Ομιλία  του Τομεάρχη Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Φθιώτιδας, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Φεστιβάλ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών «Athens Innovation Festival».

Κυρίες και Κύριοι,
Θέλω να ευχαριστήσω το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για την πρόσκληση να συμμετάσχω στο σημερινή εκδήλωση.
Εκδήλωση στο πλαίσιο του Athens Innovation Festival, μιας εξαιρετικής πρωτοβουλίας για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Κυρίες και Κύριοι,
Διαχρονικά, βασικό πρόβλημα της οικονομικής επιστήμης υπήρξε, και εξακολουθεί να είναι, ο προσδιορισμός των παραγόντων που συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και η εκτίμηση του μεγέθους της συμβολής τους.
Πέραν των παραδοσιακών συντελεστών, δηλαδή των φυσικών πόρων, της εργασίας και του κεφαλαίου, πλέον έχουμε περάσει στον «αστερισμό» των νέων θεωριών της ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης, στις οποίες κυριαρχεί ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
Είναι γνωστό ότι ο βασικός μηχανισμός παραγωγής, συσσώρευσης και διάχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι το σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
Ισχυρή δε είναι η σχέση της εκπαίδευσης με την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
Η ικανότητα μάλιστα μιας οικονομίας να καινοτομεί, να δημιουργεί και να ενσωματώνει νέα γνώση, να παράγει ποιοτικά καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, συνδέεται άρρηκτα με τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητές της και με την ενίσχυση της απασχόλησης.
Με βάση διεθνείς συγκριτικές μελέτες, όπως είναι το Innovation Scoreboard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Παγκόσμια Έκθεση Καινοτομίας του INSEAD, το σύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται, διαχρονικά, από χαμηλές έως μέτριες επιδόσεις.
Πενιχρές επιδόσεις σε τομείς όπως είναι η φιλικότητα του θεσμικού περιβάλλοντος προς την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, η δυνατότητα χρηματοδότησης από επιχειρηματικά κεφάλαια, οι επιχειρηματικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, ο αριθμός ευρεσιτεχνιών που κατοχυρώνονται, οι εξαγωγές προϊόντων τεχνολογίας από Ελληνικές επιχειρήσεις.
Τομείς στους οποίους τα τελευταία χρόνια, με κυβερνητική ευθύνη, έχουμε ακόμη μεγαλύτερες υστερήσεις.
Τα πρόσφατα δε δείγματα γραφής της Κυβέρνησης σε καινοτόμες εγχώριες πρωτοβουλίες, είναι απογοητευτικά.
Με αποτέλεσμα, εξαιτίας και αυτών των παραγόντων, η θέση της χώρας μας στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας, την τελευταία τριετία, να έχει επιδεινωθεί.

Συνεπώς, Κυρίες και Κύριοι, οφείλουμε να θέσουμε, έστω με καθυστέρηση, έμπρακτα, ως προτεραιότητα την επένδυση στη γνώση, με την ανάπτυξη ενός ποιοτικού, ανοικτού, εξωστρεφούς, διεθνοποιημένου συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και ενός εθνικού «οικοσυστήματος» έρευνας, το οποίο να είναι εναρμονισμένο με την καινοτομία και την τεχνολογία, προσαρμοσμένο απόλυτα στην ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα.
Πυλώνας της νέας επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας είναι οι νέες επιχειρηματικές ιδέες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, που αυξάνουν την πίεση στις εδραιωμένες επιχειρήσεις να επενδύσουν σε έρευνα και ανάπτυξη και να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες.
Η Νέα Δημοκρατία έχει σχεδιάσει και προτείνει μια σειρά από παρεμβάσεις για να βοηθήσει τους καινοτόμους νέους επιχειρηματίες να «κυνηγήσουν» τα όνειρά τους και να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, προτείνει:
§           Τη θέσπιση ειδικών φορολογικών κινήτρων, που θα κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδοτική υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, όπως φορολογική έκπτωση έως και 75% στο κεφάλαιο που επενδύεται.
§           Τη θέσπιση αφορολόγητου για τα κέρδη από πώληση μετοχών σε νεοφυείς επιχειρήσεις και για τα διανεμηθέντα κέρδη νεοφυών επιχειρήσεων.
Αυτές οι προτάσεις εδράζονται στα πρότυπα χωρών, όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία, που έχουν με επιτυχία εισάγει αντίστοιχα κίνητρα.
Επισημαίνεται πώς αυτά δεν δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, αφού ενεργοποιούνται εφ’ όσον έχει πραγματοποιηθεί ιδιωτική επένδυση σε μια νεοφυή επιχείρηση και η τελευταία έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της, δημιουργώντας εισόδημα και αντίστοιχα φορολογικά έσοδα.

§           Έμφαση στη διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας και στην παροχή κινήτρων για «επιχειρηματικούς αγγέλους», ώστε να επενδύσουν σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις.
§           Αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας για τις δομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.
Με την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και των κανονιστικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία νέων, κυρίως καινοτόμων, νεοφυών και εξωστρεφών επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους και των καθυστερήσεων.
Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση, για τους νέους επιχειρηματίες (κάτω των 35 ετών), των ελέγχων του κράτους με παροχή συστάσεων και επανέλεγχο, μετά από μια καθορισμένη περίοδο, και όχι με άμεση επιβολή προστίμου.
Ώστε οι νέοι που επιχειρούν να μην αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει παραβάτες αλλά να τους δίνεται η ευκαιρία της ομαλής προσαρμογής στη νομοθεσία και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

§           Υιοθέτηση των προτάσεων του διεθνούς κύρους οργανισμού ΥΟΖΜΑ για την ανάπτυξη της καινοτομίας.
Μεταξύ άλλων, με τη συνεργασία Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων, την οργάνωση γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με τρόπο ανταγωνιστικό και όχι επιδοματικό, την ενίσχυση των θερμοκοιτίδων και clusters επιχειρήσεων σε κλάδους της οικονομίας όπου υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

§           Ενίσχυση, με κεφάλαια σποράς, νέων επιστημόνων, με ελπιδοφόρες και καινοτόμες ιδέες, με προοπτικές μετουσίωσης σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα για την αγορά.
Και αυτό γιατί οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους έχουν άμεση ανάγκη από κεφάλαια για να καλύψουν τα κόστη ίδρυσης, εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας.

§           Η αξιοποίηση ενός ποσοστού των κερδών του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης περιουσίας, και συγκεκριμένα της Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.
Υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, αλλά είναι αόριστη και ασαφής.

Κυρίες και Κύριοι,
Με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι οι εργασίες του Συνεδρίου αναδεικνύουν το δυνητικό δημιουργικό ρόλο της αποτελεσματικότερης χρήσης εγχώριου ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλών δεξιοτήτων και της υιοθέτησης πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που ενθαρρύνουν την έρευνα, διευκολύνουν τη διάχυση της τεχνολογίας και ενισχύουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας.
Σχέδιο που έχει ανάγκη η χώρα και πρέπει άμεσα να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.