Header Ads

Ομιλία του Δημήτρη Βέττα επί του Ν/Σ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις

Λαμία,  09/02/2018
Εχθές, στις  08 Φεβρουαρίου 2018 στην Ολομέλεια της  Βουλής των Ελλήνων στα πλαίσια της συζήτησης και ψήφισης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ο Βουλευτής  του Ν. Φθιώτιδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.  Δημήτριος Βέττας τοποθετήθηκε επί των υπό  συζήτηση διατάξεων.
Μιλώντας ο  Δημήτριος Βέττας, μεταξύ άλλων, τόνισε τα ακόλουθα:
«Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου με τίτλο «ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί ενέργεια, πρωτοβουλία  και ταυτόχρονα θέση  στο μείζον θέμα της  προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που εξελίσσεται μέσα από ποικίλα πλαίσια δράσεων, στα οποία συμμετέχουν διεθνείς οργανισμοί, κρατικές και της Ευρωπαικής Ένωσης υπηρεσίες, φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και η επιστημονική κοινότητα τόσο των βιολογικών όσο και των οικονομικών επιστημών.
Ειδικότερα επιδιώκεται η ορθότερη διαχείριση  των χαρακτηρισμένων και οριοθετημένων περιοχών (σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία)   ως Προστατευομένων,  μέσω της ενίσχυσης των κανόνων και παραμέτρων λειτουργίας των Φορέων Διαχειρίσης αυτών και της διεύρυνσης της χωρικής και της καθ΄ ύλης αρμοδιότητάς τους, υποστηρίζοντας την ανάγκη διατήρησης του φυσικού κεφαλαίου και της βιώσιμης αξιοποίησής του ως ενός βασικού πυλώνα μιας ζωντανής, σταθερής ελληνικής οικονομίας.
Στον  νομό Φθιώτιδας έχουν έδρα δυο φορείς διαχείρισης, οι οποίοι στο σχέδιο νόμου ορίζονται ως ακολούθως:
Α)  ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» και έδρα την Αμφίκλεια.
 και  Β) ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης» και έδρα τα Λουτρά Υπάτης.
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης αναλαμβάνει οκτώ (8) συνολικά περιοχές του δικτύου, μεταξύ των οποίων   -πέραν του Εθνικού Δρυμού και της ευρύτερης περιοχής του όρους Οίτη – περιλαμβάνονται το όρος Τυμφρηστός (Βελούχι), τα φαράγγι του Γοργοποτάμου, η κοιλάδα οι εκβολές του Σπερχειού  - Μαλιακός Κόλπος  - Μεσοχώρι Σπερχειού.
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού -πέραν της περιοχής του δρυμού- επεκτείνεται σε έξι (6) συνολικά περιοχές του δικτύου, μεταξύ των οποίων τα Βαρδούσια όρη και το όρος Γκιώνα.
Για πρώτη φορά θεσμοθετείται Φορέας Διαχείρισης για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000,  όπου έχει την αρμοδιότητα της εφαρμογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των σχεδίων διαχείρισης.
Για πρώτη φορά ο Φορέας Διαχείρισης παρέχει  αιτιολογημένη γνωμοδότηση  κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους ή των οποίων οι επιπτώσεις επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το προστατευτέο αντικείμενο. Επίσης για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο Φορέας Διαχείρισης γνωμοδοτεί εντός 25 ημερών στις αρμόδιες αρχές.
Και εδώ είναι το σημαντικό. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε προστατευομένες περιοχές  ήταν εμπόδιο για την ανάπτυξη, αφού για παράδειγμα στην περιοχή του νομού Φθιώτιδας υπήρχαν για πολλά χρόνια κατευθυντήριες γραμμές από σχέδια Π.Δ.,  οι οποίες  έπρεπε να τηρηθούν και η σχετική έγκριση δινόταν από  το αρμόδιο υπουργείο. Στη συνέχεια το πρόβλημα ξεπεράστηκε με την έγκριση της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης από την αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία της περιοχής, ωστόσο τώρα  με το υπό συζήτηση σχέδιο μπορούμε να μιλάμε για εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη  αντιμετώπιση αφού θα γνωμοδοτεί ο Φορέας Διαχείρισης ο οποίος αποκτά πλέον  εκτελεστικές αρμοδιότητες για την προστασία και διαχείριση των Περιοχών αυτών.

 Παραθέτω τις ακόλουθες δράσεις που μπορούν ολοκληρωμένα και υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο να διενεργηθούν και  οι οποίες αφορούν την  περιοχή από την οποία προέρχομαι:
Ο Σπερχειός ποταμός και η προστασία του αποτελεί μια ολόκληρη θεματική ενότητα και ενώ έχουν εκπονηθεί διάφορες μελέτες κατά καιρούς, τώρα για πρώτη φορά αποκτά Φορέα Διαχείρισης και συνεπώς μπορούμε να περιμένουμε άμεσα λύσεις για την ορθή διαχείριση και αξιοποίησή του. Το ίδιο ισχύει και με τους υγροβιότοπους της περιοχής όπου πλέον μπορούμε να μιλάμε για την απαρχή οργανωμένων δράσεων αξιολόγησης και επιτήρησης.
Δημιουργείται ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ώστε στην περιοχή αρμοδιότητας  των Φορέων Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και Οίτης  να αναπτυχθεί οικοτουρισμός. Πρόκειται για μια  διάσταση του τουρισμού με προοπτική. Μονοπάτια  σε Παρνασσό και Οίτη,  απόκρημνα και πανέμορφα φαράγγια, ποτάμια με ασύλληπτη  ομορφιά όπως ο Σπερχειός, υγροβιότοποι ασύλληπτης ομορφιάς.  Ο οικοτουρισμός, δηλαδή ο τουρισμός που συμβάλλει στην προστασία της φύσης, θεωρείται ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας τουρισμού, με ρυθμό ανάπτυξης 3 φορές μεγαλύτερο από τον τομέα συνολικά, ενώ παρουσιάζεται μια αύξηση της οικοτουριστικής δαπάνης περίπου 20% ετησίως.  Υπολογίζεται ότι δαπάνες των επισκεπτών στις περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000, προκαλούν άμεσα ή έμμεσα οικονομικά οφέλη 50-85 δις €/έτος και υποστηρίζουν 4,5 – 8 εκατ. θέσεις πλήρους απασχόλησης (European Commission 2013). Η Ελλάδα διαθέτει ένα αναξιοποίητο μέχρι στιγμής χαρτοφυλάκιο. Όσο η δυναμική αυτή παραμένει εν πολλοίς αναξιοποίητη, τόσο το κόστος ευκαιρίας της αδράνειας αυτής παραμένει υπαρκτό και υψηλό.

Τέλος, οι απολογισμοί δράσεων του έτους 2017 των Φορέων  Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και Οίτης τεκμηριώνουν υγιή υφιστάμενη βάση για την εφαρμογή του νομοσχεδίου και ταυτόχρονα τίθεται και ως επιτακτική ανάγκη η διατήρηση του ανθρωπίνου δυναμικού των φορέων το οποίο διέπεται από γνώση, εμπειρία, κατάρτιση και εξειδίκευση.
Ενόψει των προεκτεθέντων, καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, θα αποτελέσει βασικό θεμέλιο για την αξιοποίηση του κεφαλαίου και των δυνατοτήτων των προστατευόμενων περιοχών.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ  ΒΕΤΤΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.