Header Ads

Πρόταση ψηφίσματος επί του ζητήματος της ονομασίας της ΦΕΤΑΣ, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Στερεά Σε Νέα Τροχιά

Πρόταση ψηφίσματος κατέθεσε η Παράταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο ενόψει της συνεδρίασης που θα γίνει τη Δευτέρα 05 Μαρτίου στο Δίστομο. Η πρόταση αφορά την ανάγκη τοποθέτησης επί του ζητήματος της ονομασίας της ΦΕΤΑΣ που βάλλεται από διεθνείς ανταγωνιστές που την αγνοούν ως προϊόν με Προστασία Ονομασίας Προέλευσης. Επίσης τονίζεται η αναγκαιότητα για περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να λάβει η Περιφέρεια σε συνεργασία με υπόλοιπες Περιφέρειες, και την στήριξη του ψηφίσματος του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΦΕΤΑΣ για την διεκδίκηση των κεκτημένων. Ακολουθεί το ψήφισμα:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

⦁    Επειδή η Φέτα είναι εμβληματικό προϊόν ΠΟΠ για την Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας, συνδεδεμένο με τον δυναμικό κλάδο της κτηνοτροφίας το οποίο:
Παρασκευάζεται στη χώρα μας από την εποχή του Ομήρου και έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον πολιτισμό των Ελλήνων, στους οποίους αναμφισβήτητα ανήκουν και τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
Μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα κανένας δεν είχε αμφισβητήσει ποτέ την ελληνικότητά της, όταν ξαφνικά εμφανίστηκαν διάφορες χώρες, να διεκδικούν την ονομασία της για τα πάσης φύσεως τυριά άλμης τους προκειμένου να τα προωθήσουν ευκολότερα στη διεθνή αγορά, όπου ήδη η Φέτα είχε αποκτήσει εξαιρετική φήμη.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο οποίο τελικά παραπέμφθηκε το θέμα, μετά από εξαντλητική ανάλυση του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων αποφάσισε ότι η ονομασία Φέτα δεν είναι κοινή αλλά Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.), ενός Ελληνικού παραδοσιακού τυριού, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που συνοψίζονται στα παρακατω:
Μαλακό λευκό τυρί που παρασκευάζεται αποκλειστικά στις περιοχές της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και τη Λέσβο.
Συνδυάζει πρωτότυπα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που οφείλονται στη επίδραση φυσικών και ανθρωπίνων παραγόντων που δρουν στις περιοχές αυτές τα οποία είναι αδύνατον να αναπαραχθούν υπό άλλες συνθήκες.
Παρασκευάζεται αποκλειστικά από πρόβειο γάλα ή μείγματά του με γίδινο μέχρι 30%, που προέρχεται από φυλές προβάτων και αιγών που εκτρέφονται κατά τρόπο παραδοσιακό στις παραπάνω περιοχές και των οποίων η διατροφή βασίζεται στη χλωρίδα των περιοχών αυτών. Διατηρείται και ωριμάζει σε άλμη τουλάχιστον για 2 μήνες με χαρακτηριστική χημική σύσταση (μέγιστη υγρασία 56%, ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%).

⦁    Επειδή, ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ με Ν. ΑΦΡΙΚΗ (SADC) & ΚΑΝΑΔΑ (CETA) επηρεάζουν άμεσα το προϊόν ΦΕΤΑ, αφού
Πρόκειται για τεράστιες συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν και άρθρα που αφορούν τη Φέτα μας. Παρά τις μικρές επί μέρους διαφορές τους, στα επίμαχα σημεία τους για την Φέτα ουσιαστικά ταυτίζονται. Πιο συγκεκριμένα:
• Και οι δυο αγνοούν, κατά τρόπο προκλητικό, πλήθος στοιχείων νομικής, ιστορικής, πολιτισμικής, πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής φύσεως, επί των οποίων στηρίχτηκαν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ότι η Φέτα δεν είναι κοινή αλλά Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ενός παραδοσιακού τυριού με συγκεκριμένες προδιαγραφές – Ταυτότητα.
• Παρέχουν πλήρη προστασία σε όλα (Ν. Αφρική) ή σχεδόν σε όλα (Καναδά) τα τυριά ΠΟΠ της ΕΕ, με εξαίρεση τη Φέτα μας, στην οποία όχι μόνο δεν παρέχεται ουσιαστικά καμία προστασία αλλά αντίθετα υποσκάπτεται το Ευρωπαϊκό της κεκτημένο και η καλή της φήμη.
• Παρέχουν τη δυνατότητα στους υφιστάμενους στις δυο χώρες παραγωγούς και εμπόρους λευκών τυριών άλμης που τα διαθέτουν στην αγορά με την ονομασία φέτα να συνεχίσουν να το πράττουν, εις το διηνεκές. Οι εισερχόμενοι μελλοντικά στο επάγγελμα θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν την ονομασία Φέτα συνοδευόμενη όμως πάντοτε με κάποιο χαρακτηρισμό, όπως style (Feta style), type (Feta type) κτλ.
• Νομιμοποιούν νεοφανείς ονομασίες που σηματοδοτούν την άποψη ότι πέραν της ελληνικής υπάρχουν και άλλες φέτες, γεγονός που παραπέμπει σε κοινή ονομασία με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της Φέτας ακόμη και εντός της ΕΕ.
• Αποτελούν προηγούμενο για ανάλογες συμφωνίες με άλλες χώρες

 Θεωρούμε επιβεβλημένη την τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του θέματος και την παράλληλη δράση του με άλλες Περιφέρειες της χώρας, για αυτό και καταθέτουμε το κάτωθι ψήφισμα, που αποτελεί το κοινό ψήφισμα που υποστηρίζει ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΕΤΑΣ:


ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤOΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ
ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Επειδή:

⦁    Η ταυτότητα της Φέτας ως παραδοσιακού Προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) δεν κατοχυρώθηκε στις οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τον Καναδά (CETA) και με τη Ν. Αφρική (SADC), όπως συνέβη με όλα τα αντίστοιχα προϊόντα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
⦁    Η διακριτική αυτή μεταχείριση από πλευράς ΕΕ αποτελεί μείζονα αδικία για το εθνικό μας αυτό προϊόν και ωμή αμφισβήτηση των δικαιωμάτων μας ως ισοτίμου κράτους μέλους της ΕΕ.
⦁    Η μη αναγνώριση της μοναδικότητας της ταυτότητας της Φέτας μας στις περιοχές αυτές παγιώνει ένα καθεστώς που θα καλλιεργήσει την παγκόσμια αμφισβήτηση και απαξία της και σύντομα την μη αναγνώριση της και εντός της ΕΕ.
⦁    Η παραγωγή της Φέτας σχετίζεται άρρηκτα με την στήριξη των μειονεκτικών περιοχών της χώρας και εν γένει την διατήρηση της απαράμιλλης ποιότητας και εικόνας της ελληνικής υπαίθρου.
⦁    Η Φέτα για εμάς τους Έλληνες δεν είναι απλά ένα προϊόν, αλλά ένα αδιαπραγμάτευτο κομμάτι της ιστορίας μας, της παράδοσής μας και του πολιτισμού μας και ως τέτοιο δεν μπορεί να είναι ποτέ αντικείμενο διαπραγμάτευσης.


Για τους λόγους αυτούς:

1. ΖΗΤOYME ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ της ΕΕ με τον Καναδά (CETA), και με τη Νότιο Αφρική (SADC), εάν δεν συμπεριλάβουν σαφώς στο κείμενο τους την πλήρη κατοχύρωση της μοναδικής ταυτότητας του εθνικού μας αυτού προϊόντος.
2. THN NOMΟΘΕΤΗΣΗ τυροκομεία που εισάγουν γάλα να μην μπορούν να πουλάνε τυριά φέτα ΠΟΠ

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΕΤΑΣ:

Μη κερδοσκοπική Ένωση Προσώπων με κύριο στόχο την ενημέρωση των Ελλήνων για τους σοβαρούς κινδύνους που διατρέχει η ταυτότητα του πλέον εμβληματικού προϊόντος μας, της Φέτας μας, από τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τον Καναδά (CETA) και τη Ν. Αφρική (SADC) και για την ανάγκη της άμεσης εκδήλωσης μιας εθνικής προσπάθειας ώστε να πειστούν οι βουλευτές μας να ΝΑ ΜΗΝ ΚΥΡΩΣΟΥΝ τις συμφωνίες αυτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.( https://fetasos.gr/)


ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΦΕΤΑΣ

⦁    Ανυφαντάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος) – Ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τ. πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος.
⦁    Ζέρβας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος Α’) – Καθηγητής και π. Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας & Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας.
⦁    Αποστολόπουλος Χρήστος (Αντιπρόεδρος Β’) – Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ).
⦁    Τσακαλίδου Έφη (Γενική Γραμματέας) – Καθηγήτρια και Δ/ντρια του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.
⦁    Γιαννόπουλος Περικλής (Ταμίας)  – Ανώτερο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
⦁    Αιμονιώτη Ειρήνη (Μέλος) – Δημοσιογράφος.
⦁    Αλευρίτου Ελένη (Μέλος) – Ιατρός και Πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών η Ποιότητα Ζωής – ΕΚΠΟΙΖΩ,
⦁    Αρσένος Γεώργιος (Μέλος) – Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
⦁    Εμμανουήλ Γεώργιος (Μέλος) – Γεωργο-οικονομολόγος μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής φορέων Υπεράσπισης της Φέτας (1999-2002 και 2017) και του Δικτύου Ευρωπαϊκών Περιφερειών ΠΟΠ προϊόντων ΑREPO.
⦁    Κεχαγιάς Χρήστος (Μέλος) – Ομότιμος Καθηγητής Γαλακτοκομίας των ΤΕΙ Αθηνών.
⦁    Μάντης Αντώνιος (Μέλος) – Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής και πρώην Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης


Η ΣΤΕΡΕΑ ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ   
ΛΑΜΙΑ 02/03/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.