Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Η Στερεά Σε Νέα Τροχιά: Επίκαιρη Ερώτηση για την καθυστέρηση προκύρηξης των CLLD-LEADER Ν. Έυβοιας - Σκύρου

Ο επικεφαλής της παράταξης κ. Στουπής Νίκος επανέρχεται με επίκαιρη ερώτηση για την καθυστέρηση προκήρυξης των προγραμμάτων CLLD-LEADER σε Νότια Εύβοια και Σκύρο, με τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει επανειλημμένα για την έλλειψη ετοιμότητας της Περιφέρειας να δικαιώνονται.
    Ο κ. Στουπής, ζητάει άμεση, υπεύθυνη και δεσμευτική  ενημέρωση για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της προκήρυξης του προγράμματος LEADER, εκφράζοντας ταυτόχρονα την εύλογη ανησυχία του εξ αιτίας της ύπαρξης επιστολής του ΥΠΑΑΤ προς την Κοινοπραξία ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ, που ζητάει εξηγήσεις για την καθυστέρηση προκήρυξης του προγράμματος εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα 47 CLLD-LEADER που έχουν προκηρυχτεί ήδη. Ο κ. Στουπής θέτει 8 εύλογα ερωτήματα για την ετοιμότητα της Περιφέρειας να ανταπεξέλθει, την συνεργασία με τον δικαιούχο φορέα, και εάν υπάρχουν ευθύνες για το πώς φτάσαμε μέχρι τον κίνδυνο πιθανής ματαίωσης ενός τόσο σημαντικού επενδυτικού εργαλείου για την ύπαιθρο και την ενίσχυση των επιχειρήσεων. 
Ακολουθεί η ερώτηση:

8 ΕΠΙΚΑΙΡΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ LEADER  Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
                                                               ΠΡΟΣ: Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη

κ.  Περιφερειάρχα
    Έχουν περάσει  περίπου δύο χρόνια (22 μήνες) από την έγκριση (16-12-2016) του προγράμματος CLLD-LEADER για την περιοχή Νότιας Εύβοιας και Σκύρου, με δικαιούχο φορέα την  OΤΔ  Κοινοπραξία των εταιρειών ΑΝΕΒ ΑΕ και ΟΑΣΕ ΑΕ.
   
    Το πρόγραμμα είναι ένα από τα δύο (2) προγράμματα CLLD-LEADER από τα σαράντα επτά (47) εγκεκριμένα στην Ελλάδα που δεν έχουν ακόμη προκηρυχτεί. ¨Όλα τα άλλα έχουν προκηρυχτεί και αξιοποιούν τους διαθέσιμους πόρους του ΕΓΤΑΑ και του Ταμείου Αλιεία. Για το θέμα της Υλοποίησης του προγράμματος CLLD-LEADER Νότιας Εύβοιας και Σκύρου με δικαιούχο φορέα την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ των εταιρειών ΑΝΕΒ ΑΕ και ΟΑΣΕ ΑΕ, έχουμε  υποβάλλει δύο φορές ερωτήματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εκφράζοντας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας, και ταυτόχρονα δραστηριοποιηθήκαμε και συμβάλλαμε με ιδέες και προτάσεις στις διαδικασίες  «ξεμπλοκαρίσματος» , έχοντας από πλευράς των εμπλεκομένων διαβεβαιώσεις ότι όλα κυλούν ομαλά και τα προβλήματα αίρονται.  

    Σήμερα  επανερχόμαστε με περισσότερη ανησυχία και εύλογα ερωτήματα για την πορεία του προγράμματος καθώς υπάρχει έγγραφο του ΥΠΑΑΤ προς την Κοινοπραξία ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ, που ζητάει εξηγήσεις για την καθυστέρηση προκήρυξης του προγράμματος. Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένα ερωτήματα από ιδιώτες επενδυτές στην περιοχή εάν θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, πότε χρονικά επιτέλους στη βάση ότι ανατρέπονται επιχειρηματικοί σχεδιασμοί, ερωτήματα που γεννιούνται από το γεγονός ότι πρόγραμμα της ΟΤΔ CLLD-LEADER Νότιας Εύβοιας και Σκύρου δεν προκηρύσσεται,  σε αναντιστοιχία με τα υπόλοιπα 45 CLLD-LEADER της Ελλάδας που έχουν προκηρυχτεί. 

Σημειωτέον πως:
•    τα εν λόγω προγράμματα έχουν αντίστοιχα να προκηρυχθούν για μεγάλο διάστημα παρόλο ότι αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα επενδυτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της υπαίθρου όσον αφορά μικρά επενδυτικά σχέδια έως 600.000 ευρώ,
•    αυτά έχουν παραχωρηθεί στις Περιφέρειες για διαχείριση, και,
•    το Υπουργείο από πλευράς του έχει προ καιρού ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ταυτόχρονα έχει καταγράψει τις σοβαρές αδυναμίες που ειδικά για την Εύβοια παρουσίασε ο εμπλεκόμενος φορέας διαχείρισης στην αντίστοιχη προηγούμενη προκήρυξη του προγράμματος
 
    Δεδομένου ότι ο ένας Φορέας της Κοινοπραξίας (δηλαδή η ΑΝΕΒ) είναι συμφερόντων της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκφράζοντας και την ανησυχία πολλών για την πορεία του προγράμματος, αλλά και απογοητευμένοι από τις «μη φερέγγυες απαντήσεις» που λάβαμε μέχρι σήμερα από τους απαντήσαντες στα προηγούμενα σχετικά με το θέμα ερωτήματά μας ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Περιφερειάρχης πια, και καλείται να απαντήσει ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  και ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ:

1.    Που βρίσκεται το θέμα με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών για την διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας για να προκηρυχτεί το πρόγραμμα;  Τι πρόνοια έχουν λάβει οι δύο φορείς για την λύση του προβλήματος; Λαμβάνοντας υπόψη  ότι από τον Οκτώβριο του 2017,  ένα χρόνο δηλαδή, γίνεται διερεύνηση στις Τράπεζες, υπάρχει τελικά  χρονοδιάγραμμα;   

2.    Εάν διαφαίνεται περαιτέρω καθυστέρηση στην έκδοση Ε/Ε για προκαταβολή στην ΟΤΔ, οι δύο φορείς της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΝΕΒ και ΟΑΣΕ εξετάζουν άλλες εναλλακτικές λύσεις σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές  προκειμένου να βρεθούν διέξοδοι στο πρόβλημα της χρηματοοικονομικής (και συνεπώς της διαχειριστικής) ανεπάρκειας της ΟΤΔ για να ξεκινήσει το πρόγραμμα ; 

3.    Είκοσι δύο (22) τον αριθμό ΟΤΔ από τις 24 εγκεκριμένες ΟΤΔ στην χώρα μας για το πρόγραμμα CLLD-LEADER όπως φαίνεται στο Διαύγεια του ΥΠΑΑΤ, έχουν εγκριθεί  ως ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ για την υλοποίηση του Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ. Γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμη έγκριση για την  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΑΣΕ-ΑΝΕΒ  ως ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του προγράμματος του Ταμείου Αλιεία ? 

4.    Ποια είναι η Ομάδα Έργου του προγράμματος της ΟΤΔ CLLD-LEADER της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΝΕΒ και ΟΑΣΕ, σε ονόματα και ειδικότητες;  Έχουν υπογραφεί συμβάσεις ;   Έχει εγκατασταθεί η Ομάδα Έργου στα γραφεία στα Κριεζά Δυστίων, όπως είχε προβλεφτεί στον σχεδιασμό κατά την υποβολή του προγράμματος, τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα ; Ποιός είναι ο Συντονιστής του προγράμματος ;  Υπάρχει η στοιχειώδης υποδομή και ο εξοπλισμός  (γραφεία, τηλέφωνα, δικτυακός τόπος κ.λπ.)  για μια ΟΤΔ που εγκρίθηκε για να διαχειριστεί ένα πρόγραμμα ύψους 5.700.000€ και η οποία ΟΤΔ θα πληρώνεται με τεχνική βοήθεια ύψους 1.000.000€ από το πρόγραμμα ;  Από πού θα λαμβάνουν ενημέρωση οι  επενδυτές για τις ευκαιρίες του προγράμματος ;

5.    Έχει ενημερωθεί η ΟΤΔ και η ΕΔΠ, και έχουν  κατανοήσει ότι για να αξιοποιήσουν τους πόρους του προγράμματος (Τεχνική Βοήθεια) θα πρέπει μέχρι 31-12-2019 να συμβασιοποιήσουν το 50% της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος, διαφορετικά θα υπάρχουν μειώσεις και περικοπές ; 

6.    Πως αξιολογείται το επίπεδο συνεργασίας των δύο φορέων που απαρτίζουν την κοινοπραξία;

7.    Πότε τελικά και δεσμευτικά αναμένεται η προκήρυξη των Δημοσίων έργων και Ιδιωτικών Επενδύσεων και  ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΒ-ΟΑΣΕ ;

8.    Και τελικά, πως αξιολογεί πολιτικά η Περιφερειακή αρχή την εξέλιξη του προγράμματος; Συμφωνεί ότι εξελίσσεται σε μείζον πρόβλημα; Υπάρχουν αιτίες και  πως αυτές προσδιορίζονται; Υπάρχουν ευθύνες και σε ποιούς καταλογίζονται; Λαμβάνονται μέτρα και ποια είναι αυτά;

Θα παρακαλούσαμε για μια πρώτη απάντηση στα βασικά κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα επιζητούσαμε μια σημείο προς σημείο γραπτή απάντηση μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα – μιας και η συνεδρίαση προβλέπεται στην έδρα του προγράμματος – να επανέλθουμε συγκεκριμένα.

Για την καλύτερη πληροφόρηση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής.


                                                           ΜΕ ΤΙΜΗ

                                                           ΝΙΚΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ
                                                      ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
                                   
                                     ΛΑΜΙΑ 15/09/2018

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια