Διευκρινιστικές αποφάσεις του ΥπΑΑΤ μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου με τους αγρότες, για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

  

 

Διευκρινιστικές αποφάσεις του ΥπΑΑΤ μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου με τους αγρότες, για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι πρόσφατες αλλαγές στην  κατανομή των βοσκοτόπων αλλά και στις μεταβιβάσεις εθνικού αποθέματος υπηρετούν το μεταρρυθμιστικό όραμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δηλαδή τη στήριξη των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων και την επανατοποθέτηση τους στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πορείας της χώρας μέσω της ανάδειξης τους στην κορυφή της παραγωγικής πυραμίδας της ελληνικής οικονομίας. Ένα όραμα που, παράλληλα με τους αναπτυξιακούς του πυλώνες,  στοχεύει στην εξυγίανση και στον εξορθολογισμό του συστήματος κατανομής ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και την διόρθωση μακροχρόνιων στρεβλώσεων, ώστε οι πολύτιμοι ευρωπαϊκοί πόροι να κατευθύνονται με όρους δικαιοσύνης και διαφάνειας στους πραγματικούς παραγωγούς, σε όσους πραγματικά ασχολούνται με τη γεωργία.

Πιστό στην διακηρυγμένη πεποίθηση ότι η παραγωγική διαβούλευση είναι η δημοκρατική βάση μιας αναπτυξιακής πολιτικής, το ΥΠΑΑΤ ολοκλήρωσε με επιτυχία,  χθες αργά το απόγευμα, τον δημιουργικό διάλογο με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, παραγωγικών ενώσεων,  και ΚΥΔ απ’ όλη την χώρα. Όπως είχε προαναγγελθεί, μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου και την κατανόηση των μεταρρυθμιστικών πολιτικών που προτείνονται και για την ομαλή διεξαγωγή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΥΠΑΑΤ ανακοινώνει τις ακόλουθες διευκρινιστικές αποφάσεις.

1. Διασταύρωση δηλώσεων ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΑΔΕ

Ο διασταυρωτικός έλεγχος ιδιοκτησίας μεταξύ των βάσεων  ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΑΤ στην Ολομέλεια της Βουλής στις 19.02.2021 και έχει προσδιοριστεί από τις ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Αποτελεί προφανές τμήμα της μεταρρυθμιστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και μέτρο αποφυγής προστίμων δεκάδων εκατομμυρίων από την ΕΕ, στα οποία μας οδηγούσε η άναρχη (στρεβλή) πολιτική των προηγούμενων χρόνων.

Στρατηγικός στόχος είναι να μην επιβαρυνθούν άλλο με άδικα πρόστιμα οι Έλληνες παραγωγοί αλλά και το σύνολο των Ελλήνων φορολογουμένων από τις πολιτικές των προηγούμενων χρόνων.

Στον πρώτο διασταυρωτικό  του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ΑΑΔΕ μετά την υποβολή των δηλώσεων, σε σύνολο 6.500.000 αγροτεμαχίων, στα 6,386,621 αγροτεμάχια η ταύτιση των εκτάσεων ήταν απόλυτη, (δλδ σε ποσοστό 98.3% των αγροτεμαχίων της χώρας) και η πληρωμή της προκαταβολής του 70% έγινε στο ακέραιο.

Μόλις σε  113.379 αγροτεμάχια, εμφανίστηκε αναντιστοιχία δηλώσεων ΑΑΔΕ /ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή δηλώσεις ΟΣΔΕ με αυξημένο αριθμό στρεμμάτων για επιδότηση σε σχέση με αυτές που δηλώνονταν στο Ε9 . Το ποσοστό αυτό αφορά μόνο στο 1,7% των δηλωμένων αγροτεμαχίων. Οι δηλώσεις αυτές, ετέθησαν ως όφειλαν σε διασταυρωτικό έλεγχο.

Προκειμένου να διορθωθούν μηχανογραφικές αρρυθμίες που ανέκυψαν, το σύστημα διοικητικών πράξεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ανοίξει από Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, ώστε οι παραγωγοί  μέσω των συμβούλων τους (ΚΥΔ, κ.α.) να μπορούν να προβούν σε διορθωτικές δηλώσεις που αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

1) Αντιστοίχιση ΑΤΑΚ με το σωστό αγροτεμάχιο

2) Αλλαγή ΑΤΑΚ

3) Αλλαγή του ποσοστού ιδιοκτησίας ανά αγροτεμάχιο

4) Εισαγωγή του αριθμού ΑΤΑΚ για την κάλυψη της δηλωθείσας έκτασης

5Αλλαγές εκ των υστερών στο ιδιοκτησιακού καθεστώς δεν δύναται να γίνουν αποδεκτές.

6) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνει μηχανογραφικά την υπολογιζόμενη έκταση σε όσα αγροτεμάχια έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι από 1 ΑΤΑΚ καθώς και τον προσδιορισμό έκτασης με μηχανογραφική διόρθωση της διαφοράς με την ΑΑΔΕ. 

7) Οι διορθωτικές δηλώσεις των παραγωγών, δεν θα προσμετρηθούν ως διοικητικές πράξεις.

Συμπερασματικά, από τις 591.459 αιτήσεις βασικής ενίσχυσης, οι 521.657 δικαιούχοι, δηλαδή η τεράστια πλειοψηφία, που είχαν υποβάλλει ορθά, έλαβαν κανονικά προκαταβολή της τάξεως του 70% και θα λάβουν όπως ορίζεται το σύνολο του ποσού στην εκκαθάριση του ερχόμενου  Δεκεμβρίου.

 Στις 63.216 προαναφερθείσες περιπτώσεις που αναδεικνυόταν διαφορά μεταξύ ΑΑΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ, οι  αιτήσεις δεσμεύτηκαν για διασταυρωτικό έλεγχο, με την ολοκλήρωση του οποίου, θα καταβληθεί το σύνολο των δικαιούμενων ποσών στην εκκαθάριση του Δεκεμβρίου.

2Natura

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι στις περιοχές Natura αποτελούν υποχρέωση κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ. Υλοποιούνται όπως σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επικείμενη διαδικασία επιβολής προστίμου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έχει προέλθει από την κακή διαχείριση των προηγούμενων ετών.

Η κυβερνητική επιλογή προσαρμογής στους ευρωπαϊκούς κανόνες είναι δεδομένη τόσο  για να αποφευχθεί το βαρύ πρόστιμο από τις πλάτες  των αγροτών και του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, όσο και για να εξορθολογιστεί επιτέλους η διαδικασία πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων θα γίνει το 2023. 

Το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη ανοίξει  για την υποβολή ενστάσεων. Η εκτίμηση του οργανισμού είναι ότι στην ολοκλήρωση της πληρωμής της φετινής χρονιάς, οι αποκλίσεις θα αφορούν λιγότερο από το 0,2% των συνολικών εκτάσεων της χώρας.

Σημειώνουμε ότι οι δικαιούχοι επιδοτήσεων δηλωμένων εκτάσεων σε περιοχές Natura που επηρεάστηκαν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους αφορούν μόνο 8.052 περιπτώσεις σε σύνολο 591.459 δικαιούχων βασικής ενίσχυσης.

3. Επιλεξιμότητα

Όπως και στις περιοχές Natura, η ανανέωση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με νέους ορθοφωτοχάρτες γίνεται ώστε να συμμορφωθεί η χώρα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και να μην επιβληθούν νέα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανανέωση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί υποχρέωση απορρέουσα από το ευρωπαϊκό δίκαιο, και  κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται σε ποσοστό 33% .

Όπως και στις υποθέσεις Natura, το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ανοικτό και οι ενστάσεις ήδη εξετάζονται με στόχο την καθολική αποπληρωμή των δικαιωμάτων στις πληρωμές του Δεκεμβρίου.

4. Νεοεισερχόμενοι στο Εθνικό Απόθεμα με νεαρά ζώα

Το Εθνικό Απόθεμα αποτελεί την έμπρακτη αλληλεγγύη των παλαιότερων προς τους νεοεισερχόμενους στο χώρο της γεωργίας. Χρηματοδοτείται μέσω οριζόντιας μείωσης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης των παλαιότερων προς όφελος των νεοεισερχόμενων.

Οι νεοεισερχόμενοι  που δηλώνουν δέσμευση απασχόλησης με την αγροδιατροφική παραγωγή και για αυτό λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία όπως αναφέρθηκε ήδη, οδηγούν σε οριζόντια μείωση της βασικής ενίσχυσης των υπόλοιπων παραγωγών.

Φέτος, από τους 29.000 αιτούντες εθνικό απόθεμα, μόνο 5.162 ζήτησαν κατανομή βοσκοτόπων  για νεαρά, μη παραγωγικά, ζώα.

Όπως εξηγήθηκε διεξοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλόγου των τελευταίων ημερών, όσοι νεοεισερχόμενοι ζήτησαν εθνικό απόθεμα για νεαρά ζώα, θα λάβουν φέτος το 1/3 των βοσκοτόπων, ακριβώς διότι τα ζώα είναι νεαρά και άρα έχουν λιγότερες ανάγκες, και θα λάβουν κανονικά το υπόλοιπο των δικαιωμάτων τους το επόμενο έτος, και όταν τα ζώα τους έχουν γίνει πλέον παραγωγικά, μετά από επιτόπιο και καθολικό έλεγχο και επιβεβαίωση του ακριβούς αριθμού των δηλωθέντων ζώων με τα πραγματικά.

  

5Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος

Έγιναν 42.000 μεταβιβάσεις δικαιωμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ρύθμιση αυτή αφορά 2.000 περιπτώσεις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος και αποσκοπεί στην άρση των στρεβλώσεων στο χώρο των δικαιωμάτων και στην ουσία της καταστρατήγησης της έννοιας και της ίδιας της ύπαρξης του εθνικού αποθέματος.

 Με συνέπεια ευθύνης απέναντι στο σύνολο των Ελλήνων παραγωγών, στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων για τους νεοεισερχόμενους που δεσμεύονται να μείνουν στην αγροδιατροφική παραγωγή- και τα οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, μειώνονται από  τους υπόλοιπους παραγωγούς- απαγορεύουμε τη μεταβίβαση τους σε αυτές τις περιπτώσεις στρέβλωσης όπως ακριβώς ορίζει ο κανονισμός πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 Στις περιπτώσεις που αυτές οι πράξεις καταστρατήγησης ανακληθούν τα δικαιώματα γυρνούν στον κουμπαρά του ΕΑ για την επόμενη χρονιά.

Εξαιρούνται βέβαια περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι  οι μόνοι που βάλλονται από τη δίκαιη αυτή απόφαση είναι όσοι επιμένουν στην καταστρατήγηση των κανόνων του εθνικού αποθέματος και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Τονίζεται επίσης ότι όσοι έλαβαν εθνικό απόθεμα το 2020 με μισθωμένο βοσκότοπο στους οποίους δεν χορηγήθηκε φέτος δημόσια κατανομή, δεν χάνουν τα δικαιώματα τους.

Post a Comment

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Νεότερη Παλαιότερη