Header Ads

Η τοποθέτηση του Παναγιώτη Στασινού στο ΔΣ Λαμίας για τον Προϋπολογισμό και το Πλαίσιο Δράσης 2018 του Δήμου

Η τοποθέτηση του Παναγιώτη Στασινού στο ΔΣ Λαμίας για τον Προϋπολογισμό και το Πλαίσιο Δράσης 2018 του Δήμου


Για μας η συζήτηση για τον προϋπολογισμό είναι μια πολιτική συζήτηση, διότι αφορά στις επιλογές,  τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων, την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, τον σχεδιασμό για τις παρεμβάσεις στην πόλη και στις κοινότητες, τις οποίες θα έρθει να υλοποιήσει  το σχέδιο του προϋπολογισμού και το πλαίσιο δράσης.

Το αυτονόητο για μας θα ήταν να είχαμε στη σύνταξη και τη συζήτηση του προϋπολογισμού τη συμμετοχή των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, τη συμμετοχή των φορέων της πόλης και ολόκληρου του Δήμου, δηλαδή να βλέπαμε έστω  ψήγματα «συμμετοχικού προϋπολογισμού». Η πρακτική της δημοτικής αρχής είναι πολύ μακριά από αυτές τις αρχές.

Το αυτονόητο θα ήταν να είχαμε μια εισηγητική έκθεση που όχι απλώς να παρουσιάζει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως κάνει η υπάρχουσα ακολουθώντας την πάγια πεπατημένη, αλλά να μας δίνει εξηγήσεις για την πορεία του προϋπολογισμού τον προηγούμενο χρόνο, εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους τα έσοδα και τα έξοδα κινήθηκαν έτσι και όχι αλλιώς, να κάνει σαφείς τους λόγους για τους οποίους εκτελέστηκε ή όχι και σε ποιο ποσοστό το Τεχνικό Πρόγραμμα, αλλά και να προσδιορίζει τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής πάνω στις οποίες να συζητήσουμε για το 2018.

Ενδεικτικά να αναφέρω ορισμένα ερωτήματα στα οποία θα έπρεπε να απαντά η Εισηγητική Έκθεση.

√ Πώς κινήθηκαν οι επιχορηγήσεις των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ; Σταμάτησε ή όχι η συνεχής μείωσή τους;
√ Ποιες νέες δράσεις μπορούν  να υποστηριχθούν  με το φερόμενο ως πλεόνασμα του ταμείου;
√ Ποια είναι τα αποτελέσματα της ευνοϊκής ρύθμισης για διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων Οφειλών Προηγουμένων Ετών σε δόσεις, ιδιαίτερα του παλιού 2%
√ Πώς κινήθηκαν οι απορροφήσεις έργων ΕΣΠΑ; Υπήρξαν απεντάξεις έργων και γιατί;
√ Ποια είναι η κατάσταση στο τομέα της κοινωνικής συνοχής και πώς βοήθησε ο Δήμος σε αυτό τον τομέα;
√ Πώς εξηγείται η μικρή ανταποδοτικότητα των δαπανών στην καθαριότητα, όταν για χρόνια παραμένουν σχεδόν σταθερά τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και η πόλη εξακολουθεί να εμφανίζει προβλήματα
√ Ποιες είναι οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το 2018;
Η ουσία είναι ότι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα, όσες προτάσεις ή παρατηρήσεις και να κάνουμε, δεν πρόκειται να έχουν καμιά τύχη. Άρα δεν νομίζω ότι έχει ουσιαστική σημασία από δω και μετά η συζήτηση. Ό,τι πούμε ως αντιπολίτευση, θα έχει συμβολική σημασία και μόνο.  Να φανεί δηλαδή ότι η αντιπολίτευση μπορεί να έχει συμμετοχή.

Για το Πλαίσιο Δράσης: Ασκήσεις επί χάρτου, έργα και μελέτες που εγγράφονται και επανεγγράφονται

Έχουμε πει κι άλλες φορές ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Πλαίσιο Δράσης του Δήμου σε μεγάλο βαθμό καταλήγει να είναι «ασκήσεις επί χάρτου». Έργα και μελέτες εγγράφονται και επανεγγράφονται και περνάνε χρόνια μέχρι να υλοποιηθούν, αν υλοποιηθούν. Και όλοι νιώθουν ευχαριστημένοι, αρκεί να βλέπουν το δικό τους θέμα στο χαρτί. Παράγοντες, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αθλητικοί και τοπικοί σύλλογοι και φορείς. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον δήμαρχο, έχοντας μια μεγάλη γκάμα «έργων», να επιλέγει όποιο νομίζει…

Υπάρχουν αρκετές δικαιολογίες να αντιτάξει κανείς: Η ασυνέπεια της πολιτείας απέναντι στην αυτοδιοίκηση, η συνεχής μείωση των αποδιδόμενων πόρων, η μείωση προσωπικού κλπ. Είναι στην ευχέρεια μας, αν θα σταθούμε στις δικαιολογίες ή θα αναζητήσουμε τα βαθύτερα αίτια αυτής της πραγματικότητας.

Αυτή είναι μόνο η μία εύκολη πλευρά. Πιο σοβαρό θα ήταν να συζητήσουμε γενικότερα τον τρόπο που η δημοτική αρχή αποφασίζει για τη διάθεση των δημοτικών πόρων και να αναζητήσουμε έτσι και το νόημα της αυτοδιοίκησης. Εμείς λέμε: η αυτοδιοίκηση δεν κρίνεται μόνο από τα «έργα» της, αλλά και από το κατά πόσο συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου του δημότη και  της συναινετικής λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου με συνθέσεις και συνεργασίες. Σε μια εποχή όπου ο δημότης αποσύρεται, ιδιωτεύει, απογοητεύεται, αδιαφορεί, η προσπάθεια για ανάταξη αυτού του κλίματος αποτελεί το πρωτεύον, το πιο κρίσιμο και το πιο επείγον ζήτημα σήμερα για την αυτοδιοίκηση. 

Για το Πλαίσιο Δράσης, και φέτος βρισκόμαστε μπροστά σε «μια από τα ίδια». Η πλειοψηφία της δημοτικής αρχής συνεχίζει να αποφασίζει χωρίς καμιά ουσιαστική συζήτηση με τους φορείς της πόλης και τις δημοτικές παρατάξεις, τσαλαβουτώντας πότε στα «παλιά», πότε σε νέα σχέδια - υποσχέσεις, με το βλέμμα της στραμμένο στην προεκλογική χρονιά, για ευνόητους λόγους.

Υποτίθεται ότι κάθε Πλαίσιο Δράσης συζητείται και προετοιμάζεται ήδη από το τέλος του καλοκαιριού, οπότε και κάθε Υπηρεσία υποβάλει προτάσεις ανά τομέα και τις εκτιμήσεις της για τις ανάγκες που θα προκύψουν. Περί τον Σεπτέμβρη αυτά «λογιστικοποιούνται» με τη συνδρομή των Οικονομικών Υπηρεσιών, ενημερώνονται οι φορείς της πόλης και τα δεδομένα τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, πριν οδηγηθούν προς την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλη αυτή η λογικά αυτονόητη διαδρομή για να παραχθεί ένα πραγματικό και όχι εικονικό Ετήσιο Σχέδιο Δράσης, ουδέποτε ακολουθείται. Είναι γνωστή η κωμικοτραγική εικόνα της, υποχρεωτικής κατά τον «Καλλικράτη», συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης των δύο και τεσσάρων παρόντων μελών από τα πενήντα, χωρίς ούτε καν να δοθεί Εισηγητική Έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει. 

Έτσι, για μια ακόμη χρονιά, προκύπτει ένα αποτέλεσμα ανάλογο της ποιότητας της διαδικασίας που το παρήγαγε: Ένα Πλαίσιο Δράσης, που δεν αποτελεί συμπύκνωση των τοπικών προτεραιοτήτων και προβληματισμών, που δεν δίνει περιθώρια για μια σοβαρή συζήτηση.

Κλείνοντας την παρέμβαση, δηλώνω ότι θα καταψηφίσουμε το Σχέδιο Προϋπολογισμού και το Πλαίσιο Δράσης. Άλλωστε την πλειοψηφία για την ψήφισή του την έχετε έτσι κι αλλιώς. Πώς άλλωστε μπορούμε εμείς να αναλάβουμε την ευθύνη της ψήφου χωρίς να έχουμε καμιά συμβολή σ’ αυτό;

Λαμία, 4.12.2017

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.