Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας προτείνει μέτρα για την διαχείριση της επόμενης ημέρας μετά τον κορωνοϊό

Κείμενο θέσεων – προτάσεων Επιμελητηρίου Φθιώτιδας
Κορωνοϊός: Η διαχείριση της επόμενης ημέρας

Η περίοδος που διανύουμε, με την εμφάνιση του κορωνοϊού, είναι πρωτόγνωρη για όλους και η κατάσταση που διαμορφώνεται για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις αρκετά δύσκολη. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων μας το Επιμελητήριό μας, μεταφέρει τις προτάσεις καθώς και τους προβληματισμούς των συναδέλφων επαγγελματιών στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων & στα συναρμόδια Υπουργεία. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα μέλη, καταγράφοντας και προωθώντας τα αιτήματα από την 1η στιγμή.
Η προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων μας είναι συνεχής και η αποστολή αιτημάτων προς την Κεντρική Διοίκηση για ευνοϊκή μεταχείριση του συνόλου των πληττόμενων κλάδων, διαρκής με δεδομένο βέβαια ότι ο δημοσιονομικός χώρος των παρεμβάσεων είναι συγκεκριμένος. Η κατάσταση είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη και θεωρούμε πως η Κεντρική Διοίκηση έχοντας επιδείξει έως σήμερα γρήγορα αντανακλαστικά, αφουγκράζεται τη διαμορφούμενη κατάσταση και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με πιο στοχευμένες - βελτιωτικές κινήσεις.
Πεποίθησή μας είναι πως, για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την πανδημία του κορωνοϊού, κρίνεται επιβεβλημένη η λήψη επιπλέον άμεσων μέτρων και η διαμόρφωση μηχανισμών που θα υποβοηθήσουν τις ΜμΕ να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες.
Το κυρίαρχο ερώτημα που αναδεικνύεται είναι το πώς θα μας βρει όλους (κοινωνία & οικονομία) η επόμενη μέρα. Η επίπτωση στην ελληνική κοινωνία από τον κορωνοϊό αναμένεται να είναι ηπιότερη από άλλες χώρες της ευρωζώνης, αλλά οι προβλέψεις επηρεάζονται από το πόσο θα διαρκέσει η πανδημική κρίση. Περάσαμε τη στενωπό της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και βγήκαμε λαβωμένοι. Τώρα είμαστε στη δίνη μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης. Η χώρα δεν θα αντέξει νέο κύμα ανέργων, λουκέτων και περαιτέρω πτώσης του βιοτικού επιπέδου. Σε αυτό το δύσκολο ερώτημα, η απάντηση πρέπει να είναι ηχηρή και να προέλθει από όλους: Κεντρική Κυβέρνηση, τράπεζες, Αυτοδιοίκηση 1ου & 2ου βαθμού, αναπτυξιακούς – κοινωνικούς φορείς και σίγουρα από την Ευρώπη.


Τα Επιμελητήρια σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς χρειάζεται να επεξεργαστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει τη μετάβαση στην επόμενη μέρα πιο ήπια για όλους: κοινωνία & επιχειρήσεις. Επίσης, μέσα από την καταγραφή των άμεσων αναγκών των σωμάτων ασφαλείας, & των ιατρικών ιδρυμάτων να απευθύνουν κάλεσμα στις επιχειρήσεις για την παροχή δωρεών και προμήθειας απαραίτητου εξοπλισμού.
Η Κεντρική Διοίκηση οφείλει:
•    Να επανασχεδιάσει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στον πρωτογενή τομέα με την παράλληλη εκμετάλλευση του brain gain.
•    Να επιταχύνει τις διαδικασίες. Στη μετά μνημονίων εποχή, επεξεργαζόμασταν σχέδια προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων & πρωτοβουλιών. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί δυναμικά. Τώρα είναι η στιγμή για δυναμική αξιοποίηση των ιαματικών μας πηγών, τώρα είναι η ευκαιρία της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
•    Να επιταχύνει τις διαδικασίες για την ισόρροπη κατανομή του πλέγματος των ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τους πληττόμενους κλάδους.
•    Να διευρύνει το πλέγμα των ευνοϊκών ρυθμίσεων ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι κλάδοι στα μέτρα.
•    Να εντατικοποιήσει την προσπάθεια ψηφιακής διακυβέρνησης & ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη.
•    Να μειώσει σημαντικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες & αγκυλώσεις.
•    Να εκπονήσει ένα δυναμικό σχέδιο για τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού, λόγω των οξυμένων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί εξ αιτίας των συνεπειών της πανδημίας. Να παρθούν γενναίες αποφάσεις για την επιδότηση του εσωτερικού τουρισμού και δημιουργίας κουλτούρας στήριξης του τουριστικού προϊόντος της χώρας.
Σύνθημά μας: «Διακοπές στην Ελλάδα φέτος»

Τράπεζες:
•    Οι τράπεζες οφείλουν να είναι αρωγοί στην προσπάθεια ανάκαμψης. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να στηριχθούν έμπρακτα μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα και την παροχή κεφαλαίων κίνησης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
•    Επ’ ουδενί, να μην οδηγηθούμε σε μία νέα γενιά κόκκινων δανείων.
•    Η εγχώρια οικονομία στηρίζεται σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες οι οποίοι τομείς είναι ανάγκη να τύχουν δυναμικής και ευνοϊκής μεταχείρισης.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την ενεργοποίηση των δομών της να προβεί στο σχεδιασμό εργαλείων ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος & του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
•    Δημιουργία ενός Περιφερειακού Σχεδίου Ανασυγκρότησης μετά την COVID -19 εποχή.
•    Μέσα από την μόχλευση κονδυλίων του ΕΣΠΑ και την ανακατεύθυνση δράσεων να προβεί σε δράσεις στήριξης τοπικών επιχειρήσεων πχ. μέσω voucher -όπως αντίστοιχα έχουν υλοποιηθεί κατά το παρελθόν από τις κοινωνικές της δομές.
•    Διερεύνηση ενεργοποίησης προγράμματος μικροπιστώσεων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.
•    Όπου εμπλέκεται ο μηχανισμός της ΠΣτΕ σε πρόστιμα προς επιχειρήσεις, αναστολή ή μείωση αυτών.
•    Δράσεις επιδότησης 100% σε πληττόμενες επιχειρήσεις με τη μορφή επιδότησης και όχι δανεισμού.
•    Δράσεις χρηματοδότησης ΜΜΕ λόγω απώλειας εισοδήματος από την υγειονομική κρίση, πχ. αιτήσεις ενίσχυσης ΜΜΕ για αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδήματος.
•    Στήριξη & ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα και κίνητρα για την ενσωμάτωση της καινοτομίας. Δημιουργία ενός κέντρου όπου θα συναντώνται η έρευνα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η δια βίου εκπαίδευση.
•    Αποπληρωμή των προμηθευτών της Περιφέρειας για ενίσχυση της ρευστότητας.

Οι Δήμοι σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες:
•    Αναστολή οφειλών επιχειρήσεων προς Δήμους.
•    Μείωση ενοικίων επαγγελματικών χώρων.
•    Καλύτερη φύλαξη των επαγγελματικών χώρων (Αστυνομία, Δημ. Αστυνομία).
•    Διαγραφή παγίων σε λογαριασμούς που εισπράττει ο Δήμος.
•    Ισχυροποίηση του ρόλου των κοινωνικών παντοπωλείων.
•    Απολύμανση δημοσίων χώρων & κτιρίων.
•    Μείωση ή και απαλλαγή των δημοτικών τελών στους λογαριασμούς.
•    Απαλλαγή τελών καθαριότητας, τέλη κοινόχρηστων χώρων, τέλη δημοτικού φωτισμού.

Ευρώπη:
Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας, σαφώς θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και μηχανισμοί που διαθέτει η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέναντι στον κίνδυνο, είναι προφανώς απαραίτητη η εφαρμογή ενός μεγάλης κλίμακας πακέτου στήριξης. Στη σημερινή ιστορική συγκυρία, η Ευρώπη οφείλει να δείξει αποφασιστικότητα, γενναιότητα, συνοχή και αλληλεγγύη. Χωρίς ένα γενναίο σχέδιο ανάκαμψης, χιλιάδες επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε κλείσιμο, ενώ ακόμη περισσότεροι πολίτες θα βρεθούν στο επόμενο διάστημα αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας και της φτώχειας.
Στο επόμενο διάστημα δεν θα βρεθεί σε κίνδυνο μόνο η ανάπτυξη, αλλά και η ίδια η ύπαρξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η διαδικασία επούλωσης των πληγών θα είναι εξαιρετικά αργή ή πρέπει η Ευρώπη να κατανοήσει την κρίσιμη κατάσταση και να πάρει αποφάσεις – τομές;

Η Ελληνική Κυβέρνηση δηλώνει από την 1η στιγμή ότι αυτή την κρίση θα την περάσουμε όλοι μαζί και κανείς δεν θα μείνει πίσω. Εμείς δηλώνουμε ότι για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, χρειάζεται να δοθεί σημαντική στήριξη τώρα σε όσους πλήττονται, για να είμαστε όλοι μαζί αύριο. Το Κράτος, είναι γεγονός ότι, έχει δείξει γρήγορα αντανακλαστικά έως τώρα. Τα ίδια γρήγορα αντανακλαστικά χρειάζεται να επιδείξει και για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός πρέπει να ξεκινήσει άμεσα με γενναίες αποφάσεις, με προτάσεις – τομές, ώστε να οδηγηθούμε στο δρόμο της επανεκκίνησης με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες.

Αν θα μπορούσαμε να εκφράσουμε την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί με μία πρόταση, αυτή θα ήταν:
Καθήκον μας «Όρθια κοινωνία – Δυνατές επιχειρήσεις»


Αθανάσιος Ηλ. Κυρίτσης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου ΦθιώτιδαςPost a Comment

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Νεότερη Παλαιότερη