«Προς γνώσιν», του Γιώργου Σμοκοβίτη

 

ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ

--------.-------

Αναγκαία είναι η ενημέρωση προς όποιον είτε προφορικά είτε γραπτά «τον πληροφορήσει» οποιοσδήποτε τώρα ότι «οι Πολίτες στην περιοχήν μας αδιαφορούσαν (και μάλιστα) πλήρως» για την Παιδεία και σε «ενδογενείς παράγοντες» οφείλεται η κατάργηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος στην Έδρα Λαμία με Υπουργόν Κυβέρνησης «Ν.Δ.» το 2013.

Υποβιβάζοντας έτσι τον πληθυσμό πολιτών όλης της περιοχής μας σε «αχρείους» Πολίτες που «αδιαφορούσαμε πλήρως» ως τοπική κοινωνία Πολιτών άνω των 100 χιλιάδων Πολιτών. Τέτοια ενημέρωση από οποιονδήποτε με οποιοδήποτε μέσον είναι ή πολιτικό ψεύδος ανεπίτρεπτο ή ολοφάνερη αναλήθεια αφανούς σκοπιμότητας. Τελείως αντίθετη προς την πράγματι Αλήθεια με γεγονότα αμέτρητα που καταντά αδύνατη εδώ η και μόνο … καταγραφή τους (όχι ένα ή δύο) σε όλη την περιοχή σε όλα τα ΜΜΕ – Τύπον και σε Τόπους της περιοχής επί χρόνια πριν και για την Ίδρυσή του και μετά για την Λειτουργία Εξέλιξή του και με κοινές διαμαρτυρίες – πιέσεις Πολιτών – Φορέων μετά την Ίδρυσή του από το 2007 για την εξέλιξή του για να ενεργήσουν εκπρόσωποι εδώ και από την… Αθήνα», αλλά για αποτελέσματα τελικά όπως έχουν χρέος οι «εντός αντιπροσωπευτικού αξιωματούχοι εκλεγμένοι και Διορισμένοι» οι μόνοι που εκ του τελικού αποτελέσματος τους κρίνονται κατά το Σύνταγμα. Μόνο αυτοί είναι «αρμόδιοι» για το τελικό αποτέλεσμα που τέτοια «αρμοδιότητα» δεν έχουν οι ΠΟΛΙΤΕΣ διότι δεν έχουμε Άμεση Δημοκρατία ούτε Δημοψηφίσματα συνεχώς για όλα τα σπουδαία θέματα (έστω και «κωλοτούμπας») τελικά εμείς οι Πολίτες αναγκαστικά «δεσμευτικά» να είναι από εμάς προς … «τους εντός αντιπροσωπευτικού συστήματος - αξιωματούχους». Αλλά οι Πολίτες μένουμε περιορισμένοι μόνο σε περιορισμένα όριά μας εκ Συντάγματος που με Σεβασμό τηρούμε, πέραν αυτών των συνόρων μας μόνο «οι εντός αντιπροσωπευτικού συστήματος» ενεργούν και εδώ και από εδώ για εδώ. Και στο κρίσιμο έτος όλο το έτος του 2012 όλοι μαζί και καθένας χωριστά εξαφανίστηκαν από «προσώπου πολιτικής» να πράξουν το χρέος τους. Μόνο το 2013 στην κατάργηση του Πανεπιστημίου «με στάχτη στα μάτια για την έκδοση Πιστοποιητικού Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος» στο Κέντρο της Ελλάδας και Πανελληνίως έφεραν εδώ χωρίς ντροπή τους και στη Βουλή και στη Κυβέρνηση από εδώ σταλμένων – εκλεγέντων στις «Αυλές των Κέντρων λήψης Αποφάσεων». Ήταν εκεί μαζί δίπλα – δίπλα και στον Πρωθυπουργό να πράξουν επιτύχουν Αποτέλεσμα Τοπικό και Πανελληνίως υπέρ Στερεάς – Έδρας Λαμίας και δεν έφεραν εδώ την εξέλιξη και δεν εμπόδισαν εδώ την κατάργηση. Δεν παραιτήθηκε. Ουδείς γι’ αυτό το Αποτέλεσμα πολιτικής τους ηθελημένης Αδράνειάς τους και αθέλητης Ανικανότητάς τους και ούτε καν όλοι μαζί ή καθένας χωριστά από την Βουλή και την Κυβέρνηση με ψήφο από εδώ σταλμένοι εκεί δεν ψέλλισαν εδώ σε εμάς τους Πολίτες ούτε καν ένα: Συγνώμη και ότι «θα αναζητηθούν ευθύνες, καμμιά κουβέντα τους». Και μάλιστα όταν εδώ από εδώ προς κάθε κατεύθυνση επί χρόνια οι Πολίτες - Φορείς της περιοχής μας αδιάλειπτα επί χρόνια ήταν παρόντες οργάνωσαν αγώνα Τιμής τους και Χρέος στη Γενέτειρά τους ως Πολίτες και πρόσφεραν Έργο τους που η Αδράνεια πολιτικών δια της πολιτικής τους αποδυνάμωναν και τελικά κατέστρεψαν δια του πολιτικού αποτελέσματος μόνο αυτοί και μόνοι υπαίτιοι.

Αγώνας μόνο Πολιτών και Φορέων Καθαρός Υπόδειγμα πανελληνίως και ως προς την Πορεία τους και Σκοπό τους και με τεκμηριωμένη Εισήγησή τους τελικά και Αποδοχής του Αιτήματος τους από το Υπουργείο Ίδρυσης Σχολής Ελληνικού Πολιτισμού με 4 τμήματα- Δεκέμβριος 2011, εξαντλώντας όλα τα νόμιμα μέσα (με πρωτοβουλία «να πάμε μαζί Εκεί» του Περιφερειάρχη Κλ. Περγαντά τιμώντας και Εαυτόν του με Ευλάβεια στο Πολίτευμά μας και προς Πολίτες-Φορείς αναγνωρίζοντας το ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας). Αλλά και μόνο εντός Σεβασμού τους οι Πολίτες πάντα προς τα περιορισμένα εκ Συντάγματος όριά τους ενεργειών τους πέραν των οποίων στα «δικά τους εκ Συντάγματος χωράφια δεν έπραξαν οι «πολιτικοί εδώ και από την Αθήνα για εδώ» ενώ οι Πολίτες Άξιας Κοινωνίας Πολιτών ΚΑΙ ιδιαίτερα για την Παιδεία στην περιοχή τους, Άξια επί χρόνια εντός ορίων μας έχουμε δράσει. Ενάντια στην Ηθελημένη Αδράνεια επί χρόνια και αθέλητη Ανικανότητα «πολιτικών δια της πολιτικής τους» με τελικό Αποτέλεσμα (εκ του αποτελέσματος) κρίθηκαν, μετρήθηκαν, ολίγιστοι για το Άριστο Μέγιστο Έργο στην περιοχή. Υπερασπίστηκαν μόνοι τους οι Πολίτες και Φορείς αλλά οι κατά το Σύνταγμα «εντός αντιπροσωπευτικού οι από εδώ πολιτικοί» κατέστρεψαν μόνοι τους Υπαίτιοι – Ένοχοι χωρίς όμως να τους ζητήσουν οι Πολίτες με την πολιτική επιείκεια μας να παραιτηθούν ούτε καν αυτοβούλως το έπραξαν ως όφειλαν ούτε ένας και ούτε όλοι μαζί «ενωμένοι» να ζητήσουν ούτε και μια Συγνώμη να γραφεί στην Ιστορία της Περιοχής ως Μετάνοια τους για έστω, … εκ των υστέρων ευλάβεια τους έναντι και του Πολιτεύματος και των Πολιτών κατά Σύνταγμα Εντολέων-Μελών Εκλογικού Σώματος Πολιτών. Όχι όμως (έστω και ένας) να «ποιούν υπαίτιο ένοχο, συνάμα μαζί τους και έναν Πληθυσμό «Πολιτών μιας ολόκληρης περιοχής» ως Πολιτών «Πλήρως» «αδιαφορούντων για την περιοχή ΤΟΥΣ» και μάλιστα για την Παιδεία!!!. «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» έναντι πολιτεύματος έναντι ΠΟΛΙΤΩΝ» που τους έδωσαν εντολή και … «καρέκλες» εκλεγμένων και Διορισμένων» «εκπροσώπων τους» και που το μόνο που όφειλαν να πράξουν ήταν ο Ύμνος τους προς τον Άθλο – θρίαμβο Πολιτών ενεργούντων επί χρόνια που μόνοι τους οργανώνονταν και δρούσαν αδιάλειπτα σε αυτούς τους αγώνες τους όχι προσκληθέντες από «πολιτικό» να τους εμπνεύσει Αγώνα τους ή να έχει επιτύχει ο… «πολιτικός» έργα που να μην χρειάζεται «βουκέντρα» στους «πολιτικούς» που είχαν «ανοσία για αποτέλεσμά τους» στην περιοχή δρώντων Πολιτών Εντολέων τους. Αλλά αντίθετα, ΧΩΡΙΣ παραίτηση ουδέποτε, έφεραν εδώ το Ατιμωτικό Αποτέλεσμα αποκεφαλισμού ενός Πανεπιστημίου στην Ελλάδα και μάλιστα στο Κέντρο Στερεάς Ελλάδας με μάλιστα διεθνώς με την Τιμή στην περιοχή Στερεάς Ελλάδας να είναι το Πανεπιστήμιο που Διδάκτορά του είχε τον Οικουμενικόν Πατριάρχη των Ορθοδόξων όλης της γης εδώ στην Έδρα Λαμίας». Φως προβολής περιοχής μας να επισκέπτεται και να διδάσκει εδώ της Οικουμένης Αρχηγός εκ Θεού και Ανθρώπων στην περιοχής μας την έδρα ΛΑΜΙΑ. Ποιος παραιτήθηκε; Ουδείς. Ποιος ανέλαβε ευθύνη «αξιωματούχος» εδώ και όλοι τους με… δικαιολογίες αποτυχιών τους αλλά επιπλέον τώρα σε αυτές τις συγκυρίες για ΟΛΟΥΣ και να βρίσκεται… κάποιος να «βάλει … συνάμα και τους πολίτες όλης της περιοχής μας ως υπαίτιους διότι «οι Πολίτες της περιοχής αδιαφορούσαν ΠΛΗΡΩΣ», για την … ΠΑΙΔΕΙΑ.

Να παραιτηθεί ο Λαός; Δεν τους αρέσει «Λαός τους». Να τον… αλλάξουν…. να φέρουν άλλον εδώ. Πόσους Αποκεφαλισμούς… μπορούμε να αντέξουμε εδώ; Δεύτερον μετά την Παιδαγωγική Ακαδημία. Ουδείς Συγνώμη! Ουδείς παραίτηση του «αξιωματούχος!». Ολοκληρωτισμού νοοτροπία να χαρακτηρίζεται... «Πληθυσμός Πολιτών ολόκληρης περιοχής μας» να χαρακτηρίζονται Πολίτες ως αδιαφορούντες «Πλήρως» για την … Παιδεία.

Προς «αναμόρφωση» λοιπόν ο «Λαός του» αν δεν αρέσει στον αξιωματούχο. «Ένοχον ποιεί στο … πανελλήνιο … διαφημίζει αυτός τον Λαό μιας ολόκληρης περιοχής ως αδιάφορους», αθωώνει όλους στη Βουλή και στην Κυβέρνηση Εκπροσώπους που έφεραν καταστροφή από εκεί που τους είχαμε στείλει από εδώ.

Στη «διπλανή περιοχή» ένας Πολιτικός με «έναν Χριστόδουλο» στη Διοικούσα γέμισε όλη την Περιφέρειά του με «Πανεπιστήμιο», κάνει και… εξαγωγή σε άλλη περιοχή με Εξουσίες – Αποφάσεις από την δική του «παράρτημά του ποιεί ολόκληρη άλλη Περιφέρεια»! Και εδώ … «ευχαριστημένοι οι πολιτικοί» διότι ενόχους ποιούν τους πολίτες όλης της περιοχής»; Ποιος θέλει να αγνοεί τι έπραξαν αδιάλειπτα Πολίτες επί χρόνια, ακόμα και με αίτημά τους αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. ΚΑΙ χρόνια ΠΡΙΝ για την Ίδρυση αλλά ΚΑΙ για την Εξέλιξη του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με Έδρα τη Λαμία. Ανεξίτηλα στις ψυχές Πολιτών, στην ιστορία Πολιτικής αδιάλειπτης παρουσίας Πολιτών (για Απο-Κέντρωση και με Μεταφορά Γεωπονικού εκτός Αθηνών).

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ δεν παύουν να υπάρχουν διότι οποιοσδήποτε θέλει να τα εξαφανίσει, γιατί δεν βολεύουν αυτόν. Ακόμη και η προπαγάνδα έχει όρια πέραν των οποίων μπούμερανγκ για τον σεναριογράφο πολιτικών αφηγημάτων μακράν πραγματικής ζωής. Και τα «κοιμητήρια» περιοχής έχουν εκεί, τότε ζώντες της περιοχής και θα σηκωθούν και Αυτοί από… εκεί» να πάρουν μάνικα να καθαρίσουν την περιοχή τους από τον λεκέ ασεβείας εναντίον Πολιτεύματος όποιων όχι μόνο δεν τιμούν Καθαρούς Αγώνες Πολιτών – Φορέων της περιοχής, αλλά που προσπαθούν μάταια να εμφανίσουν και ως … «υπαιτίους» τον πληθυσμό Πολιτών ολόκληρης περιοχής «ως … αδιαφορούντων ΠΛΗΡΩΣ».

Τελείως ενδεικτικά αυτά, απέναντι σε γραφή οποιουδήποτε «αρνητικά διαφημίζει» ότι οι Πολίτες της περιοχής μας για την Παιδεία «αδιαφορούσαν πλήρως» αφού δεν σπάσαμε βιτρίνες, δεν πετάξαμε «υλικά σε πολιτικούς» δεν καταλάβαμε γραφεία για να είμαστε «ενδιαφερόμενοι» αδιάλειπτα επί χρόνια μόνο νομίμως με δικαίωμα και υποχρέωση εκ Συντάγματος Πολιτών δρούσαμε. Και τούτη απολύτως αναγκαία η καταγραφή αντίθετη σε όποιον στοχοποιεί-ενοχοποιεί πληθυσμό Πολιτών ολόκληρης περιοχής μας τώρα. Μέχρι το επόμενο στάδιο, που ο ίδιος θα θελήσει μια «κονκάρδα» στο πέτο να τοποθετήσει σε καθέναν «είμαι αδιάφορος πολίτης μετανοώ» και σε κάποια δομή του «αναμόρφωσης του λαού που δεν του αρέσει» να κουνά το δάκτυλο ότι πρέπει «να αλλάξει νοοτροπία και τακτική» και … έτσι… αφελείς να υμνούμε και όσους καταστρέφουν. Ενώ «οι αξιωματούχοι ενδογενώς εσωκομματικώς αλληλοδιαφωνούντες συνάμα και αλληλοσυγκαλυπτό-μενοι για το... κόμμα... εξωτερικώς» ώστε και «ανάδοχοι οι ίδιοι» να είναι … μετά … και να πληρώνουμε εμείς τα κοινά εδώ. Αλλά και … πανελληνίως ως «πολίτες που αδιαφορούμε ΠΛΗΡΩΣ» να μας κουνάν και το … δάχτυλο... μετά....


Υ.Γ.1. Ονοματεπώνυμο έχουμε όλοι.

Υ.Γ.2. Για την και δημοσίως επανάληψη αναφοράς μου για Πολιτική Προστασία, αλλά με συμμετοχή και Πολιτών έναντι Κινδύνων (΄έσωθεν και έξωθεν) πότε θα δοθεί απάντηση θετικά ή αρνητικά;

Post a Comment

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Νεότερη Παλαιότερη