BREAKING NEWS

Times+

Φθιωτιδα

Στερεα Ελλαδα

Η Φθιωτιδα σε εικονες

Κοινωνια

Πολιτισμος

Τοπικη Αυτοδιοικηση

Life & Times

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίασε η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας την 25η Φεβρουαρίου

Λαμία, 26 Φεβρουαρίου 2015
Η Αυτοδιοίκηση της χώρας, ως ένα από τα  μεγαλύτερα θύματα της δημοσιονομικής κρίσης, έχει απόλυτη ανάγκη αφενός τη διασφάλιση της οικονομικής της επιβίωσης και αφετέρου τη συμμετοχής της στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο προβάλλει ως η μόνη βασική χρηματοδοτική πηγή για επενδύσεις στους Δήμους,  καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εθνική ανάπτυξη, αν πρώτα δεν υπάρξει αντίστοιχη τοπική .
Αυτή είναι και η κοινή βάση πάνω στην οποία,  είτε σφαιρικά είτε κατά τόπους  , θα γίνει ο προσυνεδριακός διάλογος ανάμεσα στους αυτοδιοικητικούς εν όψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που  θα πραγματοποιηθεί στις 7- 9 Μαΐου 2015  στη Χαλκιδική. Νωρίτερα ανά Περιφέρεια θα συζητηθούν  τοπικά ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους, τα οποία και  αυτά θα συμπεριληφθούν στα τελικά κείμενα των θέσεων της ΚΕΔΕ για το Τακτικό Συνέδριο.
Σ` αυτό το προσυνεδριακό κλίμα και μπροστά στη διοργάνωση της αντίστοιχης συνάντησης για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας -  Θεσσαλίαςτη Δευτέρα 16 Μαρτίου  στο Βόλο ,   με Θεματικά Αντικείμενα Απασχόληση , Κοινωνική Οικονομία , Υγεία και  Κοινωνική Πρόνοια,το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Στερεάς που συνεδρίασε την  Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 στη Λαμία, αποφάσισε να διαμορφώσει την τελική του πρόταση σε επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση στις αρχές του Μάρτη, μετά την αντίστοιχη εισήγηση της  αρμόδιας  Επιτροπής της ΠΕΔ / ΣΕ .
Στην ημερήσια διάταξη, το ΔΣ της ΠΕΔ Στερεάς περιελάμβανε επίσης  την επίλυση της υπόθεσης που αφορά την αγορά του κτιρίου των γραφείων της πρώην ΤΕΔΚ Ν. Ευβοίας στη Χαλκίδα, θέμα το οποίο αναβλήθηκε προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις από τους νομικούς για την πορεία των δικαστηρίων ενώ η κα Πούλου από το Δήμο Λεβαδέων  έθεσε και το θέμα της παράλληλης αξιοποίησης του, θέση την οποία στήριξε θερμά και ο κ. Ψαθάς, Δήμαρχος Δυρφίων Μεσσαπίων αλλά και ομόφωνα όλα τα Μέλη του  ΔΣ.
Ακόμη αναβολή πήρε και το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την αύξηση της συμμετοχής της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο της Φθιωτικής Αναπτυξιακής.
Παρ` όλο που ο  κ. Υπερήφανος υπεραμύνθηκε της πρότασης, εξηγώντας πως η Φθιωτική Αναπτυξιακή ουσιαστικά θα μπορεί να ενισχύει την ΠΕΔ Στερεάς, δηλαδή και τους Δήμους -Μέλη της τελικά συμφώνησε με την αναβολή του θέματος προκειμένου στο επόμενο ΔΣ να προσκληθεί και ο Δ/νων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής για να πληρέστερη ενημέρωση επί του θέματος  στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η συνεδρίαση  ολοκληρώθηκε με την ενημέρωση του σώματος  από τον Ειδικό Συνεργάτη της ΠΕΔ Στερεάς κ. Γιώργο Ταγκούλη, σχετικά με τα κονδύλια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  Στερεάς Ελλάδας 2014-2020  για την χρηματοδότηση έργων με δικαιούχους τους Δήμους
Σύμφωνα με τον κ. Ταγκούλη, το νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 έχει συνολικό προϋπολογισμό 186,55 εκατ. € για την χρηματοδότηση δημοσιών έργων και ιδιωτικών επενδύσεων, εξαιρούμενων των κονδυλίων που προορίζονται για την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος.  Το ποσό των 145,82 εκατ. € προορίζεται για την χρηματοδότηση υποδομών μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ενώ 40,73 εκατ. € θα δοθούν για την χρηματοδότηση δράσεων (soft – άυλες) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται σε φάση εξειδίκευσης αφού μόλις πρόσφατα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά συνέπεια, οι δράσεις που αναφέρονται παρακάτω μπορούν (και θα πρέπει) να χαρακτηριστούν ενδεικτικές, καθώς οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις και ο προϋπολογισμός τους αναμένεται θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας εξειδίκευσης του ΠΕΠ και με την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί πως οι δράσεις που αναφέρονται στη συνέχεια δεν αποτελούν στο σύνολό τους αντικείμενο των Δήμων μιας και στις εν λόγω επενδυτικές προτεραιότητες έχουν προστεθεί ως δυνητικοί δικαιούχοι κι άλλοι οργανισμοί και φορείς του Δημοσίου. Ωστόσο, όπως αναλύθηκε παραπάνω δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να γίνει μια λεπτομερής κατανομή πόρων.
«Βασική επιδίωξη της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας αποτελεί η αποκωδικοποίηση των βασικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η παροχή στοχευμένων πληροφοριών για όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται για τους Δήμους, έτσι ώστε αυτοί με τη σειρά τους να εξασφαλίσουν τους πόρους προκειμένου να προχωρήσουν σε:
•    έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των βασικών τους υποδομών,
•    δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των απασχολούμενων και των ανέργων,
•    άλλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με στόχευση στο σύνολο των πολιτών και με προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες κ.α.

«Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζεται να εκπονηθούν αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα για την δυνατότητα χρηματοδότησης έργων των Δήμων από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 βρίσκεται σε φάση επανυποβολής και κατά συνέπεια ενημέρωση θα υπάρξει αμέσως μετά την οριστική υποβολή και έγκρισή του» κατέληξε στην ενημέρωσή του ο κ. Ταγκούλης. Συνεδρίαση της πρώτης Διατομεακής Επιτροπής Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

Συνεδρίαση της πρώτης Διατομεακής Επιτροπής Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
Χθες, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κ. Μίχου, συνεδρίασε για πρώτη φορά η διατομεακή Επιτροπή Τουρισμού της Φωκίδας με συμμετέχοντες τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κ. Ηλία Σανίδα, τον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο αρμόδιο για θέματα τουρισμού του Δήμου Δελφών, καθώς επίσης και τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Δωρίδας.
Στην συνάντηση έγινε ενημέρωση από τον αρμόδιο Αντ/ρχη Τουρισμού για το σχέδιο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας, το οποίο και εγκρίθηκε από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ έγινε και ανταλλαγή απόψεων για τις τουριστικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.
«Η Φωκίδα διαθέτει ορισμένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία της Ελλάδας και χρήζει ιδιαίτερης προσέγγισης σε θέματα που σχετίζονται με τον τουρισμό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Σανίδας, ενώ συνέχισε αναφέροντας ότι «Έχουμε την τύχη να βρίσκονται στην Περιφέρειά μας, οι Δελφοί, ο ομφαλός της γης. Πάνω σε αυτό χτίζουμε σταδιακά αλλά με μεθοδικότητα τον πολιτιστικό και περιηγητικό τουρισμό της Στερεάς Ελλάδας. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με την Τοπική αυτοδιοίκηση Α βαθμού και από κοινού προσπαθούμε να ενισχύσουμε την τουριστική κίνηση της περιοχής, επιχειρώντας να δώσουμε επιλογές περισσότερων ημερών παραμονής σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος εντός των ορίων της Στερεάς Ελλάδας».
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα συνεργασίας, ενώ αναμένεται να επαναληφθεί άμεσα για την εξεύρεση και υλοποίηση συγκεκριμένων κοινών δράσεων. Συνάντηση Ηλία Σανίδα, Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φωκίδας, κ.κ. Θεόκτιστο

Συνάντηση Ηλία Σανίδα, Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φωκίδας, κ.κ. Θεόκτιστο
Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αρμόδιος για θέματα Τουρισμού, Πολιτισμού,& Αθλητισμού, Ηλίας Σανίδας, συναντήθηκε χθες, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας,  με τον Σεβασμιότατο  Μητροπολίτη Φωκίδας κ.κ. Θεόκτιστο.
Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μίας σειράς προγραμματισμένων συναντήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού με όλους τους Μητροπολίτες της Περιφέρειας, με κύριο θέμα συνομιλίας την τουριστική προβολή της Στερεάς Ελλάδας και τον θρησκευτικό Τουρισμό.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για την προσέλκυση επισκεπτών – τουριστών στη Στερεά Ελλάδα, αξιοποιώντας τα σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην δημιουργία ενός ενιαίου φυλλαδίου – χάρτη  που θα συγκεντρώνει το σύνολο των θρησκευτικών μνημείων της Περιφέρειας. Επιπλέον συζητήθηκαν πιθανές κοινές δράσεις και ενέργειες μεταξύ της Περιφέρειας και της Μητρόπολης Φωκίδας για την ανάδειξη των Μοναστηριών και των θρησκευτικών – πολιτιστικών μνημείων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η ανάπτυξη μίας πάγιας συνεργασίας με τις Μητροπόλεις και τους Μητροπολίτες της Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να προαχθεί, ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής, που δεν είναι άλλο από το σύνολο των θρησκευτικών της μνημείων.

Πέτρος Θεοτοκάτος LIVE στον Τόπο Τεχνών Χώρα– Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ  LIVE
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΤΟΠΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΧΩΡΑ, ΛΕΛΕΪΚΑ ΥΠΑΤΗΣ


Ο Πέτρος Θεοτοκάτος, θα εμφανιστεί με τη μπάντα του στον Τόπο Τεχνών Χώρα, στα Λελέικα Υπάτης, το Σάββατο 7 Μαρτίου.
Ο Πέτρος Θεοτοκάτος, έχοντας διανύσει τη δική του πορεία στην ελληνική δισκογραφία, μας ταξιδεύει με την ιδιαίτερη συναισθηματική φωνή στην δική του προσωπική τραγουδοποιία, συντεθειμένη από τους ήχους του ονείρου, της πόλης, της βίας και του ελεύθερου στοχασμού.
Από τους ιδιαίτερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ σκηνής, ο Πέτρος Θεοτοκάτος θα  ερμηνεύσει τραγούδια του που αγαπήσαμε από την πολύχρονη παρουσία του στη δισκογραφία («Θα χαθώ», «Δική μας η νύχτα», «η ελευθερία δε νικιέται» και άλλα..), νέα από το επερχόμενο άλμπουμ του, καθώς και διασκευές αγαπημένων καλλιτεχνών όπως ο Παύλος Σιδηρόπουλος, οι Τρύπες, ο Iggy Pop, οι Joy Division, οι Nirvana, ο Neil Young κ.ά.... 

Info :
Τόπος Τεχνών Χώρα
Λελέικα Υπάτης
Σάββατο 7 Μαρτίου 2015
Ώρα έναρξης : 10.00 μ.μ.
Είσοδος : 6 ευρώ
Τηλέφωνο για κρατήσεις : 2231051075 - 6936994980Στην Εξόδιο Ακολουθία του Αρχιφύλακα των Φυλακών Δομοκού Σεραφείμ Γκαλιμάνη,ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος

Στην Εξόδιο Ακολουθία του άτυχου Αρχιφύλακα των Φυλακών Δομοκού Σεραφείμ Γκαλιμάνη, ο οποίος δολοφονήθηκε με  43 σφαίρες το απόγευμα του Σάββατο έξω από το οικεία του στην Κουβέλα Στυλίδος, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Στον επικήδειο λόγο του ο Σεβασμιώτατος ξεκίνησε με τα λόγια του Κυρίου στην επί του όρους ομιλία Του: «Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» τονίζοντας ότι «...ο Σεραφείμ ήταν ένας γνήσιος υπηρέτης και στρατιώτης της πατρίδος, και από τη δύσκολη θέση που υπηρετούσε δεν του εξέλειπε η ευγένεια, η δικαιοσύνη και η ανθρωπιά στην συμπεριφορά του προς τους κρατουμένους. Υπήρξε πιστό τέκνο της Εκκλησίας με ανατροφή Χριστιανική από την οικογένεια και με παιδεία Χριστιανική από την Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας, από την οποία απεφοίτησε το έτος 1986.  Σήμερα προπέμπουμε με οδύνη και αποτροπιασμό τον αγαπητό μας Σεραφείμ στην αιωνιότητα. Με οδύνη διά τον πρόωρο και άδικο θάνατό του και αποτροπιασμό για τον τρόπο της ανάνδρου και ειδεχθούς δολοφονίας».

Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν σύσσωμη η τοπική πολιτική ηγεσία, συνάδελφοι, φίλοι και πλήθος κόσμου της Φθιώτιδος, οι οποίοι με αισθήματα οδύνης οδήγησαν τον αείμνηστο Σεραφείμ στην τελευταία του κατοικία.

imfth.gr

Ο νέος Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Απόστολος Καραναστάσης στον Σεβασμιώτατο

Ο νέος Βουλευτής Φθιώτιδος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Απόστολος Καραναστάσης επισκέφθηκε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο και εζήτησε την ευχή του ενόψει της βουλευτικής του θητείας.
Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον κ. Καραναστάση για την εκλογή του ενώ στη συνομιλία που είχαν του έθεσε το πρόβλημα της παύσεως του διορισμού Εφημερίων και παρεκάλεσε να βοηθήσει στην επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος, που αντιμετωπίζουν οι Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εξάλλου δήλωσε πως η Ιερά Μητρόπολή μας είναι έτοιμη να συμπαρασταθεί στην πολιτεία για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσεως που διανύει η πατρίδα μας.
Από την πλευρά του ο κ. Βουλευτής διαβεβαίωσε τον Σεβασμιώτατο για την αμέριστη συμπαράστασή του εις το πολύπλευρο έργο της τοπικής μας Εκκλησίας.


Συνεργαζόμενες ιστοσελίδες
 
Copyright © 2014 - email: info@lamiatimes.gr - LamiaTimes.gr